De tekenen wijzen op een storm

de-tekenen-wijzen-op-een-storm

14-09-21 11: 00: 00,

De wijde boog van deze Poetics Corner IV begint eenvoudig en toch al verstrikt met de handdruk van Anne Kremer. In de wereld zoals hij geworden is, gisteren, de geldigheid van andere tijden, reikt een hand van vroeger, versterkend en dromend tegelijk. Het monsterlijke is immers te groot om te bevatten, vervolgt Marion Kling, en dat is nu juist het besef dat buiten het bereik ligt van degenen die – door ARD en ZDF in het gareel gehouden – menen te hebben begrepen: Solidariteit. Ingebed in dit besef is verbazing: dat zij dit alles, het sissen en sissen, niet opmerken, niet waarnemen, niet herkennen!

Het kind dat naar je lacht een realiteit, als een utopisch contrast geplaatst tegenover dit sissen en sissen. Zoals altijd met romantiek, die boven alles verdedigd moet worden: gevaar. Maar misschien is het het gevaccineerde kind dat toch lacht… Dan een ander moment van belofte, een moment dat tegelijk een domper is: de samensmelting. Met IEDEREEN. De buitenkant is opgehangen. Ook dat staat in de regels zoals Marion Kling ze formuleert. Conditio humana et cetera, en hierop is de geconcentreerde literariteit van Volker Erbes’ gedichten gericht, gedichten die uitdagend en zachtjes en bewust van refractie een standpunt innemen,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: