De wet die de president van de VS een vrijbrief geeft om te doden

de-wet-die-de-president-van-de-vs-een-vrijbrief-geeft-om-te-doden

14-09-21 04: 59: 00,

Op 18 september 2001, een week na 11 september, heeft het Congres van de Verenigde Staten met eenparigheid van stemmen van beide partijen de Public Law 107-40 aangenomen, waarin staat: “De president is gemachtigd alle noodzakelijke en passende macht te gebruiken tegen de naties, organisaties of personen waarvan hij gelooft dat zij de terroristische aanslagen die plaatsvonden op 11 september 2001 hebben gepland, geautoriseerd, gepleegd of geholpen, of onderdak hebben geboden aan dergelijke organisaties of personen, teneinde eventuele toekomstige daden van internationaal terrorisme tegen de Verenigde Staten door dergelijke naties, organisaties of personen te voorkomen.” pdf here

Het wetsvoorstel, dat de Republikeinse president George W. Bush volledige oorlogsbevoegdheden gaf, was opgesteld door de Democratische senator Joe Biden, voorzitter van de Commissie Buitenlandse Betrekkingen.

President Bush werd aldus door het Congres gemachtigd om, in naam van de “oorlog tegen het terrorisme”, militair geweld te gebruiken, niet alleen tegen organisaties of individuen, maar tegen hele naties.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: