Discriminerende “journalistiek

discriminerende-“journalistiek

14-09-21 03: 00: 00,

“Hey, jullie vaccineerders: Doe je rotzooi zelf!” Met deze kop is de toon gezet. Dan volgt een commentaar dat in journalistiek, constitutioneel en democratisch opzicht als pathetisch kan worden ervaren. Niet alleen sinds het begin van de pandemie, maar sinds de pandemie in een mate die zijn weerga niet kent, geven sommige journalisten blijk van een begrip van democratie, pluralisme en vrijheid van meningsuiting dat in een dictatuur beter op zijn plaats zou zijn. Trouw aan het motto: Als je mijn broer niet wilt zijn, sla ik je kop in. Maar sorry: Zo werkt democratie zeker niet.

Stomtoevallig lijkt precies deze houding de grond te zijn waarop het commentaar van de Berliner Zeitung moet worden geplaatst.

Wij kennen de leugen: vrijheid is een groot goed, vrijheid is iets prachtigs, maar vrijheid vindt haar beperkingen wanneer het gevaar voor anderen begint. Stel je bij deze baanbrekende uitspraak de veelbetekenende uitdrukking voor die menige journalist bij het uitspreken van dergelijke woorden graag op de lippen krijgt.

Wat kan men zeggen op zulke uitbarstingen? Ja, dat klopt. Wat nu? En nu? Het water is nat, de zon is heet, vrijheid heeft bepaalde grenzen in een samenleving. De 8-jarige “Conan de Barbaar” van hiernaast heeft dat al begrepen.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: