Dokters sturen kennisgevingen van aansprakelijkheid voor schade en overlijden door vaccins naar EMA en alle leden van het Europees Parlement

dokters-sturen-kennisgevingen-van-aansprakelijkheid-voor-schade-en-overlijden-door-vaccins-naar-ema-en-alle-leden-van-het-europees-parlement

14-09-21 02:58:00, Bij de hervatting van het Europees Parlement op maandag 13 september 2021, met als eerste agendapunt een debat over gezondheid en ziektepreventie, gevolgd door een stemming op dinsdag, werd aan alle leden van het Europees Parlement en naar de uitvoerend directeur van het Europees Geneesmiddelenbureau een kennisgeving van aansprakelijkheid voor schade en overlijden ten gevolge van COVID-19-vaccins afgeleverd, schrijft Doctors4covidethics.org.

De aanmaning ging vergezeld van een samenvatting van de meest recente wetenschappelijke gegevens over de wisselwerking tussen vaccins en het immuunsysteem, en van een brief van overlevenden van de Holocaust die een stopzetting van het vaccinatieprogramma en een einde aan de onwettige medische dwang eisten.

In de brief, die vergezeld gaat van ondersteunende documentatie, staat te lezen:

3 september, 2021

Deze Kennisgeving van Aansprakelijkheid is aan u persoonlijk afgeleverd.

In maart 2021 waarschuwden wij u en de wereld voor het feit dat de goedkeuring van de zogenaamde op genen gebaseerde COVID-19 vaccins voorbarig en roekeloos was, en dat hun toediening menselijke experimenten in strijd met de Neurenberg Code. Onze bezorgdheid over de potentiële gevaren van de experimentele middelen waren gebaseerd op de algemene leerboekkennis van immunobiologie en geneeskunde.

Eenvoudige redenering leidde tot de vooruitziende blik dat toediening van de middelen zou leiden tot veelzijdige pathologische gebeurtenissen, die onder andere zouden leiden tot levensbedreigende trombo-embolische voorvallen. U werd opgeroepen om het vaccinatieprogramma op te schorten totdat deze problemen op een bevredigende wijze waren opgelost.

Dit verzoek werd genegeerd en het vaccinatieprogramma is op wereldwijde schaal uitgerold, met catastrofale gevolgen die u, naar wij aannemen, bekend zijn. Onze oorspronkelijke angsten zijn bevestigd en verdere paden die leiden tot letsel en dood door de experimentele middelen zijn in 2021 blootgelegd door nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen. De haast om eerst te vaccineren en later onderzoek te doen heeft u in een positie gebracht positie gebracht waarin het COVID-19 vaccinatiebeleid nu volledig losstaat van de relevante bewijsbasis.

De huidige stand van zaken is samengevat in het bijgevoegde document.

Terwijl u uw volgende stappen overweegt in het verplichten van een vaccin dat door de wetenschap contra-indicatief is, vragen wij uw aandacht op recent gepubliceerde Freedom of Information verzoeken, die grove nalatigheid onthullen in het goedkeuringsproces voor het COVID-vaccin, waaronder het misleiden van de Commissie voor Geneesmiddelen voor menselijk gebruik over de vraag of er een onafhankelijke verificatie had plaatsgevonden van de gegevens van vaccinatieproeven.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: