Leven met apartheid

leven-met-apartheid

14-09-21 02: 00: 00,

Alle mensen zijn gelijk voor de wet. Dit is wat artikel 3 van de Basiswet (GG) voorschrijft. Bijgevolg wordt de staat opgeroepen de gelijke behandeling van alle mensen af te dwingen en bestaande nadelen en discriminatie op te heffen. Niemand mag worden gediscrimineerd op grond van geslacht, afkomst, ras, taal, geboorteland, afkomst, geloof, godsdienstige of politieke overtuiging of handicap.

Op één uitzondering na: hij of zij weigert zich te laten inspuiten met een in noodgevallen goedgekeurd experimenteel “vaccin” tegen een grotendeels onschadelijk virus, een vaccin dat verondersteld wordt volkomen onschadelijk te zijn, maar waarvoor niemand de verantwoordelijkheid op zich wil nemen voor de gevolgschade die feitelijk kan worden uitgesloten, zodat de staten van deze wereld de farmaceutische bedrijven vrijstellen van elke aansprakelijkheid. Het resultaat is een door de staat georkestreerd en kennelijk goed gerechtvaardigd apartheidsbeleid tegen al diegenen die zich niet willen laten vaccineren.

Het verraderlijke van de apartheid van Corona is dat zij niet openlijk wordt geuit en als zodanig wordt erkend, en bijgevolg niet de beperkte mogelijkheden biedt om aan de samenleving deel te nemen die wij van andere apartheidssystemen kennen.

Het feit dat democratieën worden beoordeeld op de wijze waarop zij hun minderheden behandelen, zal maar weinig gevaccineerden interesseren. Terwijl de kleurrijke Pride-vereniging medelevend is voor iedereen die vandaag nog niet weet welk geslacht hij morgen zou willen zijn,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: