Overlevenden Holocaust waarschuwen

overlevenden-holocaust-waarschuwen

14-09-21 04:00:00,

Vooruitlopend op de verwachte goedkeuring van het COVID-vaccin in Europa, schrijven overlevenden van de Holocaust aan het EMA (European Medicins Agency) en eisen stopzetting van het vaccinatieprogramma. De overlevenden beschuldigen de medische regelgevers van het niet juist informeren van de bevolking over de gevaren van vaccins en noemen het vaccinatieprogramma een ‘tweede holocaust’.

Voormalig vernietigingskamp Sachenhausen bij Berlijn (foto: ezaz.nl)

Het ligt gevoelig elke vergelijking met de Tweede Wereldoorlog. In de Tweede Kamer leidde de toespraak van Gideon van Meijeren (FvD) met zinspelingen op de Tweede Wereldoorlog onlangs nog tot ophef. Toch hebben overlevenden van de Holocaust en hun relaties uitgerekend die vergelijking gemaakt.

Zij hebben hierover eind augustus een brief overhandigd aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) naar aanleiding van het besluit van de FDA (de Amerikaanse tegenhanger van de EMA) om volledige goedkeuring te verlenen aan de nieuwe batches van Pfizer COVID-19 vaccins. De overlevenden beschuldigen de autoriteiten van het niet adequaat informeren over de risico’s van de ‘vaccins’, waardoor het recht op vrije geïnformeerde toestemming volgens de Code van Neurenberg wordt geschonden.

De COVID-19-vaccins hebben momenteel een voorwaardelijke vergunning (Conditional Marketing Authorisation) voor het in de handel brengen in Europa en zullen tot 2023 in fase 3 van de klinische proeven blijven.
De overlevenden van de Holocaust schrijven: “Nooit eerder is immunisatie van de hele planeet bereikt door het toedienen van een synthetisch mRNA in het menselijk lichaam. Het is een medisch experiment waarop de Code van Neurenberg moet worden toegepast… Wij,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: