Uitsluiting is agressie

uitsluiting-is-agressie

14-09-21 12: 00: 00,

De notoire uitsluiting van mensen of onderwerpen uit een maatschappelijk discours is geen vreedzame daad. Naar elkaar luisteren op basis van waardering is de basis van vreedzame communicatie. Appreciatieve communicatie dringt niet aan op overtuiging, d.w.z. consensus, maar is gericht op vreedzaam discours. Dit is de basis van een vreedzame samenleving. Een uittreksel uit het boek “Kant & Corona: Hoeveel verlichting geven de media en de politiek? Hoe weinig verlichting kan de democratie verdragen?”

ALEXANDER JACOBI, 14. September 2021, 1 comment

Als mensen de overheid wantrouwen, is het een teken van een liberale democratische rechtsstaat als zelfs deze kritische mensen zich prettig voelen in dit land. Het is een goed teken van een zelfbewuste, liberaal-democratische staat als het mogelijk is om zich in discussies openlijk en kritisch uit te laten over overheidsmaatregelen – zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de kritische spreker en zonder dat de kritische sprekers zich ongemakkelijk voelen. Het loutere gevoel van onbehagen is daarentegen een stille indicator van een ontwikkeling die problematisch is voor de rechtsstaat.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: