Virus standaardwerk uit 2013: Corona-vaccins kunnen een versterkend effect hebben

virus-standaardwerk-uit-2013:-corona-vaccins-kunnen-een-versterkend-effect-hebben

14-09-21 04:52:00, Fotomontage © Report24, standaardwerk “Fields Virology” uit 2013; model: Freepik Te midden van de door de regeringen veroorzaakte hysterie vergeten velen dat coronavirussen reeds in de jaren zestig werden beschreven. Het is waarschijnlijk dat deze virussen al millennia onder de mensheid zijn. Fields Virology is het definitieve naslagwerk over virologie. Zij verklaarde reeds in 2013 de effecten die nu worden waargenomen met het gebruik van coronavaccinatie. Bovendien vermeldt het een feit betreffende SARS-virussen dat waarschijnlijk nog vrij onbekend is bij het publiek, bericht Report24.news.

Dit standaardwerk bevat de volgende passages, die in het Nederlands zijn vertaald:

“Second, the genetic and antigenic variability of coronaviruses and their ability to readily recombine hinder vaccine development. Thus, a vaccine may not provide equal protection from all antigenic variants, and subsequent recombination with vaccine strains could increse the number of different strains circulating in the wild.”

“Ten tweede belemmeren de genetische en antigene variabiliteit van coronavirussen en hun vermogen tot gemakkelijke recombinatie de ontwikkeling van vaccins. Het is dus mogelijk dat een vaccin niet dezelfde bescherming biedt tegen alle antigene varianten, en latere recombinatie met vaccinstammen zou het aantal verschillende stammen dat in het wild circuleert kunnen doen toenemen.” – Fields Virology, 6th Edition, David M. Knipe and Peter M. Howley, 2013

Dit is dus wat deskundigen zoals Prof Bhakdi (Professor Bhakdi corrigeert zichzelf: COVID-19 vaccins veel erger dan gedacht) hebben verklaard sinds het begin van de vermeende pandemie: de ontwikkeling van doeltreffende vaccins tegen coronavirussen wordt moeilijk tot onmogelijk geacht. En als dergelijke vaccins worden gebruikt, verhoogt dit bovendien de mutatiekracht van de coronavirussen.

“As an example, recombinants ov IBV vaccine strains with virulent wild-type strains have caused disease outbreaks in chicken flocks. In addition, the finding that immunization with an S protein-expressing FIPV vaccine led to more severe disease after subsequent natural infection raises the concern that other coronavirus vaccines might also enhance, rather then protect, from disease.”

“Zo hebben bijvoorbeeld recombinanten van IBV-vaccinstammen met virulente wild-type varianten ziekte-uitbraken bij kippen veroorzaakt. Bovendien doet de bevinding dat immunisatie met een S-eiwit-exporterend FIPV-vaccin resulteerde in ernstiger ziekte na een daaropvolgende natuurlijke infectie vrezen dat andere coronavirusvaccins de ziekte ook kunnen versterken in plaats van ertegen te beschermen.” – Fields Virology,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: