Zendingverspreiden www.kla.tv/19870

zendingverspreiden-wwwkla.tv/19870

,

Debat over verplichte vaccinatie: bijdrage ORF op de proef gesteld

14.09.2021 | www.kla.tv/19870

Debat over verplichte vaccinatie: bijdrage ORF op de proef gesteld Op 4 augustus 2021 bracht de ORF het onderwerp van verplichte vaccinatie ter sprake in haar programma Studio2. De ORF-presentator wees erop dat het verplichten van mRNA vaccins meestal alleen nog maar voor verhitte discussies zorgt. Met de volgende vraag wilde hij de zaak terugbrengen tot op een feitelijk niveau: “Wat spreekt voor verplichte vaccinatie, wat spreekt ertegen?” Als kijker zou men dus nieuwsgierig kunnen zijn naar een evenwichtige afweging van pro’s en contra’s in het programma. De enige gast was de arts Dr. Ursula Köller, lid van de commissie voor bio-ethiek, die aan het eind van dit gesprek haar persoonlijke overtuiging gaf: “Ik ben in principe voor verplichte vaccinatie”. Dat is op zichzelf niet verwerpelijk, maar het is slechts één kant van een evenwichtige bijdrage. Laten we dus de argumenten van Dr. Köller VOOR verplichte vaccinatie samenvatten: 1. Het vaccin is nu vrij en onbeperkt verkrijgbaar. 2. We zijn er tot nu toe in geslaagd 60% van de bevolking te vaccineren. 3. Helaas is er tijdsdruk, omdat nu de herhalingsvaccinaties al moeten volgen. 4. Een dergelijk emotioneel thema kan niet doeltreffend worden aangepakt, omdat het volledig vrijwillig is. 5. Gezondheidswerkers hebben de ethische plicht anderen niet in gevaar te brengen. Wat opvalt in de lijst van schijnbare PRO-argumenten is dat er geen enkele gegronde reden in voorkomt die de kijker zou kunnen overhalen om te vaccineren. Ursula Köller heeft slechts één punt gebracht TEGEN verplichte vaccinatie: – Argumenten uit andere landen wijzen erop dat verplichte vaccinatie niet altijd tot meer vaccinatiebereidheid leidt. 5:1 is niet echt een evenwicht. De opmerking van de presentator, dat sommigen zich gewoon niet zouden laten vaccineren “omdat ze er geen zin in hebben” getuigt van weinig inzicht. Integendeel, mensen die zich uitspreken tegen verplichte mRNA-vaccinatie hebben daar gefundeerde redenen voor. Maar deze mensen werden niet eens in aanzet genoemd in de ORF-uitzending. Voor een werkelijk evenwichtige verslaggeving zou het de plicht van de zender zijn geweest om ook hen te vernoemen. De uitspraak van Dr. Köller dat de 60% gevaccineerde Oostenrijkers als gijzelaars zouden zijn van de 40% niet-gevaccineerden, werd door de presentator echter zonder commentaar gelaten! Deze opmerking drijft opnieuw een wig in de bevolking,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: