Censuur is het einde van de democratie.

censuur-is-het-einde-van-de-democratie.

15-09-21 05:48:00,

                                     Facebook heeft in Nederland weer onterecht factcheckers

Wikipedia zegt over factchecken: factchecking (feitencontrole) is nagaan of informatie en beweringen van bijvoorbeeld politici en deskundigen, correct en waarheidsgetrouw zijn. Het Instituut voor de Nederlandse Taal zegt: nagaan of beweringen in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Nepnieuws wordt afgekeurd. En terecht. Maar de nadelen van de kunstmatige elektromagnetische velden van alle draadloze toepassingen, wordt stelselmatig als nepnieuws bestempeld wanneer er gesproken wordt dat het geen schade geeft aan flora, fauna en mensen. Het is niet eens onderzocht door het ICNIRP, de Internationale Commissie voor niet-ioniserende stralingsbescherming, die gespecialiseerd zijn in niet-ioniserende stralingsbescherming! Sterker nog: ER MAG NIET OVER GESPROKEN WORDEN, HOUD DE MENSEN LEKKER DOM! De berichten over straling en 5G worden zelfs verwijderd door factcheckers! Dit is censuur in opmars. Ook Nederlandse politici grijpen naar instrumenten die ze wettelijk  veroordelen. Wat regeringsleiders als dictators in verschillende landen  toepassen maar zelf zijn ze geen haar beter!

De roep om ‘nepnieuws’ te bestrijden klinkt steeds luider. Overheden in binnen- en buitenland willen nepnieuws aanpakken, Facebook en Google hebben maatregelen aangekondigd en hebben factcheckers ingesteld. Om wat hun wat vinden nepnieuws is, te verwijderen. Net of de mens zelf niet bepalen kan wat hij/zij wil geloven. Op zich is nepnieuws aanpakken best goed, maar doe het dan ook goed en niet om belandrijke zaken te verwijderen wat nu gebeurd.  Of is het misschien een verkapte vorm van censuur van de overheid? Enne….het hebben  van censuur is toch het einde van een democratie? Nederland is dan geen democratie meer?

 Censuur
Vanaf 30 maart 2020 is er in Nederland weer feitencontrole op artikelen van Facebook. Artikelen betreffende de coronacrisis maar ook over de vorige draadloze netwerken en het nieuwe netwerk 5G. Dat gebeurt in samenwerking met het Franse persbureau Agence France-Presse (AFP) en het Duitse persbureau Deutsche Presse Agentur (DPA)meldt Facebook. Google heeft sinds 2018 de zoekmachine ‘Fact Check Tools’ gelanceerd om dingen te kunnen factchecken (verwijderen). Beide mediabedrijven (Google en Facebook) hebben ook een eigen netwerk met factcheckers in andere talen, waar vanuit Nederland mee overlegd zal worden. Facebook geeft de persbureaus een budget voor hun werkzaamheden.

Ook op YouTube worden sinds 2020, video’s met een verband tussen 5G en corona, direct verwijderd. De doelstelling van het verwijderen is het publiek en redacties te ondersteunen bij het bereiken van weloverwogen conclusies over informatie die mensen online kunnen vinden.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: