De terugkeer van levendigheid

de-terugkeer-van-levendigheid

15-09-21 12: 00: 00,

Eindelijk! De mallows in hun violet oud roze bloeien in hun oude pracht. Ze zijn nog maar veertien dagen echt weelderig. Ik loop blootsvoets naar de deur om ze ’s morgens te begroeten, om dicht bij ze te zijn, en in mij neuriet het “Sah ein Knab’ eine Malve blüh’n” – dat klopt, mijn eerste Rubicon-artikel was gewijd aan Goethe (1), aan zijn manier van omgaan met de natuur, zijn manier van de onmiddellijke, zogezegd alledaagse filosofie van het contemplatieve denken, waaraan ik me graag overgeef in de aanwezigheid van allerlei natuurverschijnselen, gewoon in het dagelijks leven of tijdens het wandelen en fotograferen. Bijvoorbeeld aan de nabijgelegen rivier: kijken naar het spel van de golven en de bovengolven van de golven, de veranderende kleuren van het water – kijken naar het leven in deze constante stroom van de bronnen in de bergen langs en in mij naar de monding ergens daar in de vlaktes in het noorden.

Geheel de rivier zijn, zich met de rivier vereenzelvigen, haar ziel voelen of haar denken, haar eigen ritme waarnemen en haar recht laten wedervaren; zij, de rivier, heeft haar zwellen en dalen nodig, haar zo verschillende gezichten; zij bezielt ook auditief de hele vallei; wat zou al het andere leven zijn zonder haar?

In de “Flood-July 2021” was het ook in actie,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: