Wie wil er een slaaf zijn? De technocratische convergentie van mensen en gegevens

wie-wil-er-een-slaaf-zijn?-de-technocratische-convergentie-van-mensen-en-gegevens

15-09-21 12: 04: 00,

Marshall McLuhan merkte in de 1960s op dat de mens een gereedschapsmaker is wiens gereedschap hem uiteindelijk opnieuw vorm geeft. Vijftig jaar later stellen wij voor dat het aforisme ook de “herbedrading” van de mens zou moeten omvatten, aangezien het huidige Internettijdperk dient als het wereldwijde zenuwstelsel van de mensheid. In dit artikel wordt onderzocht hoe de media in de huidige periode van het informatietijdperk de publieke opinie manipuleren over en instemmen met nieuwe digitale instrumenten en technieken die de menselijke agency en soevereiniteit bedreigen. Het artikel introduceert het door Henry Jenkins ontwikkelde concept convergentie en onderzoekt hoe deze praktijk zich heeft uitgebreid in het huidige mondiale pandemische milieu, waar de belangen van een technocratische elite samenkomen om een algemene aanvaarding te cultiveren van de digitale instrumenten van een nieuwe sociaal-economische orde. Naast deze analyse is er de historische ontwikkeling van computerhulpmiddelen en de ontwikkeling van gegevens als een middel tot sociale controle. In een wereld,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: