Zes Covid feiten die we dreigen te vergeten

zes-covid-feiten-die-we-dreigen-te-vergeten

15-09-21 06:32:00,

Dit artikel is geproduceerd door PANDA een politiek economische en onafhankelijke organisatie die staat voor open wetenschap en rationeel debat. Het heeft tot doel de gebeurtenissen te ontrafelen die ons in schadelijke lockdowns hebben doen belanden, schrijft PANDA.

Terwijl de burgers zich concentreren op de laatste Covid-kwestie waar de regering hun aandacht op richt, hebben velen het grote geheel uit het oog verloren en zijn gewend geraakt aan ernstige beperkingen van hun rechten, als de spreekwoordelijke kikkers in heet water.

Nu een aantal landen de discussie probeert te concentreren op verdere dwangmaatregelen en zelfs verplichte vaccinatie, is PANDA zich steeds meer bewust van de olifanten in de kamer, de onderwerpen waar niemand het over heeft. Laten we ze daarom eens onder de loep nemen…

HET STERFTECIJFER VAN INFECTIES

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie bedraagt het gemiddelde infectiesterftecijfer (IFR) voor Covid-19 minder dan 0,2 procent. Dit is het percentage besmette personen dat overlijdt. Die gegevens zijn nu in een recent document nader uitgewerkt. Voor alle landen samen waren de mediane IFR en de overlevingspercentages voor infecties als volgt (afgerond op twee decimalen):

Leeftijd Infectiesterftecijfer Infectieoverlevingskans 0-19 0.00% 100% 20-29 0.01% 99.99% 30-39 0.03% 99.97% 40-49 0.08% 99.92% 50-59 0.30% 99.73% 60-69 0.60% 99.41%

Dat is de omvang van het probleem dat door het volksgezondheidsbeleid, zoals lockdowns en verplichte vaccins, wordt “opgelost”. En dat is de eerste olifant waar niemand het over heeft.

DIEREN DRAGEN HET VIRUS

Voordat in een rapport van leden van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Amerikaanse Huis werd vastgesteld dat “er een overwicht aan bewijs is dat het coronavirus uit het Wuhan Instituut voor Virologie is gelekt”, waren “deskundigen” in de gezondheidszorg stellig van mening dat het virus van vleermuizen op de mens was terechtgekomen.

Aan het begin van de uitbraak heeft Denemarken 17 miljoen nertsen geruimd om te voorkomen dat zij het virus op de mens zouden overdragen en de CDC, de Centers for Disease Control and Prevention – het Amerikaanse nationale agentschap voor de volksgezondheid – heeft bevestigd dat zelfs huiskatten en -honden het virus op de mens kunnen overdragen.

Het “dierlijk reservoir” krijgt niet langer veel aandacht in de media en het is de tweede olifant in de kamer.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: