Zendingverspreiden www.kla.tv/19890

zendingverspreiden-wwwkla.tv/19890

,

Telecom waarschuwt voor WIFI-straling

17.09.2021 | www.kla.tv/19890

In de gebruiksaanwijzing van de Telekom-router “Speedport”* staat in het hoofdstuk “Veiligheidsinstructies en gegevensbeveiliging” de volgende waarschuwing voor WIFI-straling: “De geïntegreerde antennes van uw Speedport zenden en ontvangen communicatiesignalen, bijv. voor het beschikbaar stellen van uw WIFI. Vermijd installatie van uw Speedport in de onmiddellijke nabijheid van slaapkamers, kinderkamers en verblijfsruimten om de belasting aan elektromagnetische velden zo laag mogelijk te houden.” Maar waar kan in een woning de router dan worden opgesteld? Hoe zit het met WIFI in klaslokalen, ziekenhuizen, treincoupés, hotels en in het algemeen op de werkplek? Wordt de belasting door elektromagnetische velden zo laag mogelijk gehouden? Onafhankelijke studies bevestigen dat WIFI-straling duizeligheid, hoofdpijn, visuele stoornissen, hartritmestoornissen en zelfs kanker kan veroorzaken. Wil Telekom zich met deze vage waarschuwingen stiekem beschermen tegen de gezondheidsschade die WIFI allang heeft aangericht? *Speedport = netwerkapparaat voor internetverbinding

van mf.

Telecom waarschuwt voor WIFI-straling

uitzending en toebehoren in de gewenste kwaliteit downloaden:

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: