Open grenzen en welvarende Amerikanen, door Robert Weissberg

open-grenzen-en-welvarende-amerikanen,-door-robert-weissberg

24-09-21 04: 25: 00,

Wie heeft er baat bij de massale toestroom van migranten die onze zuidgrens oversteken? Er is duidelijk meer mee gemoeid dan alleen medelijden met miljoenen arme Guatemalteken en hun kinderen. En terwijl het toevoegen van toekomstige Democratische kiezers duidelijk het lange-termijn doel is van diegenen die de invasie tolereren, is er een groep van onmiddellijke begunstigden wiens behoeften nauwelijks aandacht hebben gekregen: welvarende Amerikanen wiens comfort afhangt van legers lage-lonen, blij-om-te-plezieren, in het buitenland geboren werknemers. De ongemakkelijke waarheid is dat miljoenen welgestelde Amerikanen het risico lopen de VS in een bananenrepubliek te veranderen bij het nastreven van comfort. Net als die ellendige massa’s die de Rio Grande overstaken, willen ook zij een beter leven.

Boven een bepaald inkomensniveau neemt de honger naar materiële zaken af. Zelfs de mega-rijken kunnen maar een beperkt aantal grote TV’s, luxe auto’s en andere dure goodies consumeren. Nu de fysieke behoeften grotendeels zijn bevredigd, worden de diensten van centraal belang: koks en obers in chique restaurants, plichtsgetrouwe kindermeisjes en -meisjes,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: