Burgemeesters: bescherm onze democratie!

25-09-21 04:00:00,

Er heerst een oorverdovende stilte in de hoeders van onze meest waardevolle vorm van democratie: die van de lokale democratie. In een tijd waarin het democratisch stelsel zo onder druk staat als niet eerder sinds 1945 heerst stilte in de gemeenteraden en gemeentebesturen. Iedereen is ondergedompeld in ‘de strijd’ tegen een ‘onuitroeibaar virus’.
Waarom is het zo belangrijk dat de bewakers van onze lokale democratie zich nu uitspreken om verdere erosie van ons eeuwenoude stelsel te voorkomen?

De Berlijnse Muur geprojecteerd op restanten van de Berlijnse Muur. Berlijn 2019. (foto: ezaz.nl) De democratie overleefde eeuwen

Onze oudste vorm van democratie stamt al uit de Middeleeuwen: de waterschappen. Niet verwonderlijk omdat voor de strijd tegen het water iedereen moest meedoen. Iemand die niet meedeed aan de beschermende maatregelen kon de hele gemeenschap in gevaar brengen. Na verloop van tijd corrumpeerde het systeem. De bestuursfuncties werden verdeeld over een select gezelschap van gegoede families, die elkaar de lucratieve baantjes toeschoven. Vooral toen de waterschappen door de opkomst van de steden groter en belangrijker werden werd de functie van dijkgraaf zeer begeerlijk: financieel en qua prestige. En daarmee nam de corruptie nog verder toe. Karel V maakte in 1515 een eind aan dit gesloten bolwerk omdat de ‘heren’ geen verantwoording over de financiën aan de lokale gemeenschappen wilden afleggen.
Zoveel is er dus in ruim 500 jaar niet veranderd. (Meer hierover)

Met de drie niveau’s van steminvloed, landelijk, provinciaal en gemeentelijk is Nederland systemisch een democratie.

 » Lees verder