De tweede golf van repressie

de-tweede-golf-van-repressie

25-09-21 01: 58: 00,

Vooral voor het Westen is deze bevinding verrassend. Want maatregelen zoals lockdowns of 3G/2G-regulering zijn uit de aard der zaak ongetwijfeld autoritair en vrijheidsvijandig. Zij staan lijnrecht tegenover de vrijzinnigheid die volgens de gangbare opvatting de kern vormt van het westerse zelfbeeld.

Men mag echter niet uit het oog verliezen dat de vrijheid en het individualisme niet alleen worden bedreigd door de Coronacrisis – meer bepaald: door de politiek opgelegde maatregelen ter bestrijding van de pandemie. Alleen de grootste en meest acute dreiging komt van deze kant. Daarnaast zijn er nog tal van andere risico’s die een terugkeer naar de oude orde eveneens kunnen verhinderen, althans bemoeilijken of vertragen.

Aangezien risico’s qua structuur allemaal hetzelfde zijn – een externe gebeurtenis brengt de geplande uitvoering van een project en de verwezenlijking van een of meer projectdoelstellingen in gevaar – is het voor de verdere ontwikkeling van niet te verwaarlozen belang hoe politiek en samenleving op de huidige crisis reageren. Want men kan ervan uitgaan dat de reactie die vandaag is gevonden om te reageren op een risico dat zich heeft voorgedaan, de blauwdruk zal zijn voor toekomstige actie zodra een vergelijkbare situatie zich voordoet of dreigt voor te doen.

Maar de reactie van vandaag is een fundamenteel anti-vrijheid en autoritaire reactie, zowel in Duitsland als in veel andere Westerse landen. Voor lockdowns,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: