Hierom mogen opsporingsambtenaren niet meewerken aan de QR Apartheid staat

hierom-mogen-opsporingsambtenaren-niet-meewerken-aan-de-qr-apartheid-staat

25-09-21 10:28:43,

—————————————————————————————————————————————–

Voor ALLE Nederlanders: Wordt het ‘Befehl ist Befehl’, of opstaan tegen deze schendingen van de basis mensenrechten?

—————————————————————————————————————————————–

Nederland is vandaag, 25 september 2021, nog geen jaar nadat de Eerste Kamer akkoord ging met de spoedwet en daarmee de feitelijke afschaffing van de democratie, officieel een Apartheid staat geworden. Met het invoeren van de QR code zijn niet alleen de jaren ’80, toen ons land voorop liep met acties tegen de raciale Apartheid in Zuid Afrika, uitgewist en bespot, maar definitief ook de ‘liberale’, ‘democratische’ en ‘christelijke’ identiteit van de partijen die het demissionaire regime Rutte nog steeds steunen. De organisatie BlueTruth (‘Voor en door politiemedewerkers’) richt zich in een document tot de opsporingsambtenaren, en wijst hen erop dat zij juridisch niet mogen meewerken aan het handhaven van deze maatregelen.

BlueTruth schrijft: (onderstrepingen en vet gedrukt toegevoegd)

De zogenoemde corona-maatregelen zijn zeer ingrijpende maatregelen die een ernstig diepe inbreuk op onze fundamentele mensenrechten plegen. Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn alleen toegestaan voor mensen waarbij een ernstige en besmettelijke ziekte is vastgesteld die dan ook een aantoonbare ernstige bedreiging voor de gezondheid van de bevolking vormen. Alleen die mensen kunnen en mogen in quarantaine gebracht worden.

Ingrijpende maatregelen mogen ALLEEN op grote schaal worden uitgevoerd wanneer de noodtoestand is uitgeroepen, dit is echter tot op heden nooit gebeurd. De media en de overheid trachten ons in dwaling te brengen door te zeggen dat er een noodsituatie is maar dat is nog iets ander dan het uitroepen van de noodtoestand. De regering weigert de noodsituatie uit te roepen waardoor de afgekondigde maatregelen onrechtmatig en onwettig zijn.

Via Media en politiek wordt geroepen dat Covid-19 op de A lijst staat, daar is immers onlangs in de 2e kamer over gestemd. Lijst A staat beschreven in art. 1e  van de Wet Publieke Gezondheid (WPG). Covid-19 staat daar nog steeds niet op. Dit is mede omdat de eerste kamer hier ook nog over moet stemmen en dat is nog steeds niet gebeurd.

Zolang Covid-19 niet op de A lijst staat is geen enkele maatregel toegestaan!!

De maatregelen zijn een schending van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), art. 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 30.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: