The Pox That Has No Name, door Robert Weissberg

the-pox-that-has-no-name,-door-robert-weissberg

01-10-21 04: 20: 00,

De VS is in de greep van een verschrikkelijke pokkenplaag, maar in tegenstelling tot COVID-19 die zich richt op individuen, ondermijnt deze welig tierende pokkenplaag instellingen. Bovendien is hij overal, en degenen die hem verspreiden zijn meedogenloos. Opmerkelijk genoeg heeft hij geen naam en, erger nog, zijn de verspreiders ervan overtuigd dat de schade eigenlijk âgoed doet.â

Wat is deze pokken zonder naam? Hopelijk zullen anderen een betere benaming geven, maar voorlopig noem ik het âmis-directed problem fixingâ of kortweg De Pokken. Dit is de poging om een probleem op te lossen door te sleutelen aan iets dat nauwelijks verband houdt met de beproeving. Veel hiervan is slechts cosmetica of een verandering in de woordenschat, bijvoorbeeld het vervangen van âzwartâ door âzwartâ alsof het hoofdlettergebruik een nieuw gevonden respect weerspiegelt. Elders gaat het erom van rassengerelateerde molshopen bergen te maken, soms letterlijk, zoals bij het verwijderen van een âracistischeâ rots op de campus van de Universiteit van Wisconsin. Het resultaat,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: