Brieven aan de redacteur over “Notities over de Bondsdagverkiezing/Analyse van de Bondsdagverkiezing 2021”

brieven-aan-de-redacteur-over-“notities-over-de-bondsdagverkiezing/analyse-van-de-bondsdagverkiezing-2021”

02-10-21 09: 30: 00,

De NachDenkSeiten hebben maandag de uitslag van de Bondsdagverkiezingen geanalyseerd en becommentarieerd. Wij hebben hierover en over de verkiezingsuitslag veel e-mails ontvangen. Dank u voor hen. Hier is een selectie van de brieven aan de redacteur. Samengesteld door Christian Reimann.

1. Brief aan de redactie

Geachte collega’s,

Ik deel delen delen van uw eerste opmerking ….. maar de linkse komt er onterecht goed vanaf. De kiezers namen links veel meer kwalijk.

Mijn eerste observatie/brief aan de redactie

(Bijna) Zelfverzakking van links door haar eigen spervuur…

Hoe wordt een linkse partij die 18 in wezen maandenlange opschorting van de democratie plus ineffectieve pandemiebestrijding steunt (of zelfs scherper de verkeerde koers wil varen) geacht op de hoogte te zijn van het tijdelijk heropende democratie-venster?

Zelfs de GDL-staking (die niet als een verrassing kwam) werd door links – afgezien van de pandemie- en vrijheidsvraag die door haar niet meer kan worden beantwoord door zelfdiskwalificatie en het vermijden van discussie en onderdrukking – niet gebruikt voor een effectieve solidariteitscampagne die nu aan “Deutsche Bundesbahnen” is gekoppeld.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: