Gezichtsloze jeugd

gezichtsloze-jeugd

02-10-21 12: 00: 00,

De term SMART is overigens een acroniem voor Specifiek Meetbaar Bereikbaar Redelijk Tijdgebonden.

Vindingrijke technologiefreaks bieden al “slimme kinderwagens” aan die via Android smartphone of iPhone kunnen worden bestuurd. Reclameboodschappen voor deze “technische innovatie” zijn erop gericht “gehaaste ouders” te ontlasten, de handen vrij te hebben voor “belangrijkere dingen” en “het comfort van de kinderen te verhogen”. Overeenkomstige modellen kosten momenteel ongeveer 3.000 dollar in de VS – en vinden blijkbaar een klandizie. Terwijl iedereen het over klimaatbescherming heeft, lijken dergelijke apparaten op zijn minst absurd, zo niet idioot.

Kinderen leren door imitatie, en communicatie is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde ontwikkeling. Dit omvat ook de non-verbale communicatie, die tot uiting komt in lichaamstaal. De inprenting, vooral in de eerste levensjaren, heeft een beslissende invloed op verschillende cognitieve vermogens in de verdere loop van het leven. Communicatie moet niet worden herleid tot taal alleen, maar tot de gehele interactie tussen ouders en kinderen, met inbegrip van betrouwbaar oogcontact.

Inprenting, die verankerd is in de eerste levensjaren en in hoofdzaak afhangt van wat volwassen verzorgers voor het kind modelleren, is gewoonlijk niet of slechts in beperkte mate omkeerbaar.

Ze beslissen over de weg.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: