Het elite kruis-front

het-elite-kruis-front

02-10-21 01: 58: 00,

Ruim 75 jaar geleden merkte Ernst Jünger in zijn Forest Walk op:

“Er is geen groot woord en geen nobele gedachte in wiens naam niet al bloed is vergoten…. En in de toekomst zal het ecologie zijn, een idee dat in zijn oorsprong juist is, maar waarvan niemand zich nu kan voorstellen dat het ooit de basis van een bizarre ideologie zou kunnen worden.”

In deze zin een korte opmerking vooraf: Het gaat hier niet om 1,5 graad meer of minder, het gaat hier niet om diagrammen van lang vervlogen ijstijden of warme perioden, en het gaat hier niet om het geven van woorden aan pro- of contra CO2 lobby deskundigen. Wijze en bevoegde mensen kunnen oordelen over goed of fout, over doorgaan op deze manier of over radicale verandering, over vallende ijsberen en lege windturbines of over het verschil tussen klimaat en weer. Centraal staat hier de paradoxale symbiose van de boze wereldjeugdspelen en het stoïcijnse cynisme van het mega-kapitaal.

In de taz van enkele dagen geleden heeft de zeedreigingendeskundige Carola Rackete haar zegje gedaan. Met enige minachting verweet zij Luisa en de rest van de slappe Reemtsma-influencers dat zij de “grenzen van het reformisme” hadden aanvaard. Toch had de beweging juist nu “meer radicalisme” nodig. Het maakt deel uit van de essentie van verlossende sekten,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: