Zonder aanwijzingen naar de andere wereld

zonder-aanwijzingen-naar-de-andere-wereld

02-10-21 01: 57: 00,

Wanneer een fundamenteel conflict is gerezen, is het raadzaam te zoeken naar een minimale consensus. In de strijd om interpretatieve soevereiniteit die tussen de gevestigde en de zogenaamde alternatieve media wordt gevoerd, is deze minimale consensus gemakkelijk te vinden.

Over het volgende kan zonder veel discussie overeenstemming worden bereikt: zowel de “kwaliteitsmedia” als de alternatieve media hebben lichte en donkere kanten. Dit is eigenlijk een banaal besef. Maar het is belangrijk. Want wie zich ook maar een halve millimeter verwijdert, overschrijdt de grens van minimale overeenstemming. Wie deze lijn overschrijdt, komt onvermijdelijk in de vuurlinies van een centraal conflict van onze tijd, hij komt in de strijd tussen gevestigde en alternatieve media.

Deze strijd, dit conflict, heeft redenen. Redenen, let wel, die nauwelijks ingrijpender kunnen zijn voor ons als samenleving, voor ons als democratisch gevormde gemeenschap.

Dit conflict gaat over discoursbepalende macht, het gaat over reikende macht, het gaat in het algemeen over centrale kwesties van macht en overheersing. Het gaat ook over het verschil tussen de mediawerkelijkheid en de “echte werkelijkheid”. En het gaat over een van de belangrijkste vragen voor een moderne samenleving in het algemeen: Wie bepaalt eigenlijk wie er op de bovenste rots van de legitieme bepaling van de werkelijkheid mag zitten en wie niet?

” Lees verder

%d bloggers liken dit: