De grote, misleidende LEUGEN? Identiteit!

de-grote,-misleidende-leugen?-identiteit!

04-10-21 09:35:00,

x
X

Identiteit? Wat een misleidende leugen!

2021 © WantToKnow.nl/be

 x

Arend Zeevat

Is het wezen van de mens wel te identificeren? Met bovenstaande vraag geef ik gelijk al de essentie van dit artikel weer. De meest essentiële vraag voor ieder mens. Het raakt aan de vraag naar wie of wat het wezen van de mens is. Iets waar alle geïnstitutionaliseerde religies, filosofen en zelfs wetenschappers op hun materialistisch georiënteerde wijze zich mee bezig hielden en nog steeds houden. De Indiase wijsheidsleraar  Ramana Maharshi (HIER) trok zich op 16-jarige leeftijd terug uit de hem bekende omgeving en vestigde zich op de berg Arunachala in Tamil Nadu, Zuid-India. Jarenlang mediteerde hij op zijn ware wezen aan de hand van de vraag; wie ben ik?

Hij heeft daar nooit een conceptueel gevormd antwoord op gekregen, maar realiseerde zich uiteindelijk wel volledig wie hij in zijn ware wezen was. Vrij en gelouterd vreugdevol Bewust ZIJN. Zijn leringen geven in essentie ook aan dat het ware wezen van de mens niet te kennen of te benoemen is, slechts te ervaren en te ZIJN. Uit zijn leringen is de Advaita Vedanta ontstaan, waar ik in eerdere artikelen ook naar heb verwezen (HIER).

Waar het hierbij dus om gaat is dat het wezen van de mens niet te identificeren is! Dat wezen is alleen in innerlijke stilte te ervaren, dus wanneer het ego stil is. Het stil laten zijn van het ego kan men oefenen en soms gebeurt het ineens binnen bepaalde daarvoor geëigende omstandigheden. Zelf heb ik dat ervaren tijdens een piekervaring in India, die ik heb verwoord in het eerdere artikel ‘Het geluid van de stilte’ (HIER). Zie citaat hierna:

”Afwezigheid van egogeruis..
Het bijzondere aan de afwezigheid van het egogeruis is dat er daardoor een ware stilte te beleven valt, die het diep in het onderbewuste beleefde gevoel van afgescheiden te zijn oplost. De vermeende grens tussen binnen en buiten valt dan weg. In het eerder op deze site gepubliceerde artikel ‘Het museum van mijn ziel’ (HIER) heb ik een eigen ervaring op dit gebied beschreven. Citaat uit dat artikel:

“Totdat ik tijdens mijn reizen door India een bijzondere ervaring had. Ik was oorspronkelijk naar India gegaan met vele vragen betreffende het in mij aanwezige mannelijke en vrouwelijke. Vragen die waren opgeroepen door mijn traumatiserende jeugdervaringen (HIER).
Tijdens mijn tweede reis is er één heel specifieke piekervaring geweest, die al mijn vragen ten aanzien van de mannelijke en vrouwelijke krachtenwerkingen in mij beantwoordde. Deze ervaring was een moment van totale eenwording met de mij omringende natuur in de bergen van Kerala, op de grens met de naburige staat Tamil Nadu in Zuid-India.

Mijn overgave aan de voor mij ongekende stilte buiten en in mij, gaf me een heel scherpe waarneming van het landschap. Daardoor herkende ik intuïtief in dat landschap de krachtenwerking van de mannelijk/vrouwelijke oerpolariteit, die ik tevens ook in mijzelf ervoer. Het verschijnen van een adelaar hoog boven mij in de lucht, die boven de grens tussen de door mij als mannelijk en vrouwelijk oerpolariteit in het landschap ervaren tegenstelling zweefde, bracht me het besef van het innerlijk kunnen overstijgen van die oerpolariteit.

De adelaarsblik of het arendsoog gaf me het inzicht van ze als een wederzijdse aanvulling te zien. Daardoor kon ik in mijzelf een helingsproces starten.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: