Digitale Tirannie en het Rockefeller-Gates WHO “Vaccin-Certificaat Paspoort”: Op weg naar een scenario voor de Derde Wereldoorlog

digitale-tirannie-en-het-rockefeller-gates-who-“vaccin-certificaat-paspoort”:-op-weg-naar-een-scenario-voor-de-derde-wereldoorlog

04-10-21 05:49:00,

Wat is de beruchte Agenda ID2020? Achter de ontwikkeling ervan zit de Bill en Melinda Gates Foundation – met steun van de Rockefeller Foundation – en anderen die behoren tot de sinistere alles-digitalisering, ontvolking en eugenetica agenda, schrijft Peter Koenig.

Het is een alliantie van publiek-private partners, waaronder VN-agentschappen en de burgermaatschappij.

Het is een elektronisch ID-programma dat veralgemeende vaccinatie tegen Covid-19 gebruikt als platform voor digitale identiteit.

Het is een volledig elektronisch ID – dat alles aan alles van elk individu koppelt (gezondheids-, strafrechtelijke, bankgegevens, persoonlijke en privégegevens, enz.) en wordt beheerd door een overheidsagentschap of, in extremis, door de particuliere sector. – Stel je voor – een verzekeringsmaatschappij of bank die je privé-dossiers beheert, omgezet in een elektronische en uiteindelijk “gechipte” ID.

De privatisering van je persoonlijke gegevens klinkt misschien vergezocht, maar de Zwitserse regering probeerde een geprivatiseerde Agenda ID2020 stilletjes langs het volk te krijgen. Maar het volk kwam erachter en lanceerde een referendum tegen de Agenda ID2020. Het idee werd in juli 2021 met een marge van 2:1 verworpen.

Wat gaat er nu gebeuren? – Zal de Zwitserse regering de stem van het volk respecteren, of het mandaat van de Deep Dark State hierboven volgen?

Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk – en waarschijnlijk anderen, hebben ID2020 via het parlement of per decreet geïmplementeerd – de meeste mensen hebben geen idee.

De uitvoering van Agenda ID2020 is gekoppeld aan – of voortgekomen uit – Klaus Schwab’s (WEF) beruchte “Covid-19 – The Great Reset” – die, tussen haakjes, verkrijgbaar is bij Amazon (of was, toen ik het laatst controleerde). Als het is weggehaald en gecensureerd, misschien door de auteur zelf – het zou geen verrassing zijn.

Video: Op weg naar digitale tirannie met Peter Koenig

Klik hier voor een link naar de bitchute versie

Derde Wereldoorlog Scenario

Intussen leven we letterlijk in een WO III-scenario, waar de grondwetten van landen ofwel buiten de wet worden gesteld, ofwel eenvoudigweg onder de voet worden gelopen door dictatoriale maatregelen die zo snel oprukken dat burgerbewegingen in veel gevallen te laat zijn om in te grijpen – eenvoudigweg omdat het maatschappelijk middenveld – zelfs de alerte – het niet in de gaten heeft.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: