Syrië: Zijn er manieren om het conflict op te lossen?

syrie:-zijn-er-manieren-om-het-conflict-op-te-lossen?

04-10-21 06: 35: 00,

In zijn briefing aan de VN-Veiligheidsraad heeft de speciale gezant van de organisatie voor Syrië, Geir Pedersen, voorgesteld de relatieve rust in de militaire vijandelijkheden in het land te baat te nemen om de belangrijkste regionale en internationale betrokken partijen bijeen te brengen. Volgens de functionaris zou dit moeten gebeuren met het oog op voorbereidende onderhandelingen over vertrouwenwekkende maatregelen en om de weg vrij te maken voor een politieke regeling van de crisis die het onfortuinlijke land sindsdien blijft verscheuren 2011. Maar de algemene opvatting van veel specialisten is dat het voorstel van Pedersen waarschijnlijk niet de gewenste resultaten zal opleveren, en een doeltreffender alternatief zou zijn om de betrokken partijen aan te moedigen om het eerst over één kwestie eens te worden, alvorens geleidelijk de rest aan te pakken.

Het conflict in Syrië bestond eigenlijk van meet af aan uit een aantal conflicten op verschillende fronten: tussen het regime en de gewapende oppositie,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: