COVID-uitbraak veroorzaakt door volledig gevaccineerde patiënt onder volledig gevaccineerden stelt vaccin kudde-immuniteitstheorie op de proef

covid-uitbraak-veroorzaakt-door-volledig-gevaccineerde-patient-onder-volledig-gevaccineerden-stelt-vaccin-kudde-immuniteitstheorie-op-de-proef

05-10-21 11:25:00, Een document dat op 30 september in Eurosurveillance is gepubliceerd, roept vragen op over de legitimiteit van “door vaccinatie gegenereerde kudde-immuniteit”. In het rapport wordt een COVID-uitbraak aangehaald die zich snel verspreidde onder ziekenhuispersoneel in een Israëlisch medisch centrum – ondanks een vaccinatiegraad van 96%, het gebruik van N-95 chirurgische maskers door patiënten en het dragen van volledige persoonlijke beschermingsmiddelen door zorgverleners, bericht Childrenshealthdefense.org.

Het berekende infectiepercentage onder alle blootgestelde patiënten en personeelsleden bedroeg 10,6% (16/151) voor het personeel en 23,7% (23/97) voor de patiënten, in een populatie met een vaccinatiegraad van 96,2% (238 gevaccineerden/248 blootgestelde personen).

In het rapport wordt opgemerkt dat verschillende overdrachten waarschijnlijk hebben plaatsgevonden tussen twee personen die allebei een chirurgisch masker droegen, en in één geval met gebruikmaking van volledige persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE), inclusief N-95 masker, gelaatsscherm, toga en handschoenen.

Van de 42 bij de uitbraak gediagnosticeerde gevallen waren er 38 volledig gevaccineerd met twee doses van het Comirnaty-vaccin van Pfizer en BioNTech, één had slechts één vaccinatie ontvangen en drie waren niet gevaccineerd.

Van de geïnfecteerden waren 23 patiënten en 19 personeelsleden. De personeelsleden herstelden allemaal snel. Acht gevaccineerde patiënten werden echter ernstig ziek, zes werden kritisch ziek en vijf van de kritische zieken overleden. De twee ongevaccineerde patiënten die werden getraceerd hadden een mild COVID-ziekteverloop.

“Deze mededeling … betwist de veronderstelling dat hoge universele vaccinatiecijfers zullen leiden tot kudde-immuniteit en COVID-19 uitbraken zullen voorkomen … In de hier beschreven uitbraak was 96,2% van de blootgestelde populatie gevaccineerd. De infectie verliep snel (veel gevallen werden symptomatisch binnen 2 dagen na blootstelling), en de virale belasting was hoog”.

Volgens het rapport was de uitbraak het gevolg van een volledig gevaccineerde hemodialysepatiënt van in de zeventig die met koorts en hoest was opgenomen en in een kamer met drie andere patiënten was geplaatst.

De patiënt was op de dag van opname niet getest op SARS-CoV-2, omdat zijn/haar symptomen werden aangezien voor een mogelijke bloedbaaninfectie die congestief hartfalen verergerde.

Om de bron van de uitbraak te bepalen, voerden onderzoekers een fylogenetische analyse uit op de volledige genoomsequenties voor SARS-CoV-2 die beschikbaar waren van 12 gevallen in de uitbraak, waaronder personeel en patiënten van afdelingen A, B en C en dialyseafdelingen.

Allen waren besmet met de Deltavariant en epidemiologisch en fylogenetisch verbonden met dezelfde uitbraak,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: