De maatschappij in een brandend glas

de-maatschappij-in-een-brandend-glas

05-10-21 11: 00: 00,

Enthousiast begon ik met het lezen van de brieven tussen Hannelore en Nora. Eindelijk weerspiegelt iemand de conflicten die de laatste anderhalf jaar in alle relaties, gezinnen en vriendschappen zijn geslopen. Tenslotte probeert de auteur met haar boek een brug te slaan over de kloof die sinds de Coronapandemie door onze samenleving loopt.

De “briefwisseling” uit het gelijknamige boek begint met een brief van Hannelore aan al haar contacten. Nadat haar tienjarige kleinzoon Max haar had gevraagd of zij dacht dat kinderen later in geschiedenisboeken over Corona zouden lezen, besloot zij een soort verzameling hedendaagse getuigenissen te beginnen en stuurde zij een vragenlijst naar al haar vrienden, familieleden en kennissen.

Nora, de dochter van een vriendin, is bijzonder enthousiast. Dit is het begin van een lange gedachtewisseling tussen twee vrouwen die de Coronaperiode heel verschillend zien, maar vastbesloten zijn zich open te stellen voor het standpunt van de ander. Nora stuurt de vragenlijst ook naar haar kennissenkring en beiden delen in hun brieven steeds weer hun respectieve feedback.

Het is spannend om mee te lezen met de privé-brieven van vreemden die in de loop van het boek vertrouwenspersonen worden. Hannelore is een indrukwekkende vrouw: 74 jaar oud, een voormalig professor en vol bonen. Ze voelt zich allesbehalve oud en maakt zich enthousiast de nieuwe internettechnologieën eigen,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: