De massa

de-massa

05-10-21 12: 00: 00,

De kindertijd en de adolescentie zijn de meest vormende perioden in het leven van een mens. Er worden baanbrekende, vaak eerste ervaringen opgedaan, fundamentele waarden bijgebracht, sociale en emotionele competentie wordt geoefend en tot uiting gebracht. Hoe de sociale interactie in de eigen omgeving wordt beleefd, speelt daarbij een grote rol. Woorden als gemeenschap of solidariteit, maar ook humanistische waarden en het eigen zelfbeeld worden hier gevormd. Enerzijds krijgen zij definities en ideeën door zuivere waarneming en anderzijds door ervaringen in de groep, en verwerven zij aldus betekenis. In de loop van de tijd worden meningen en opvattingen gevormd die, door voortdurende uitwisseling in de sociale omgeving en in verband met de actuele maatschappelijke omstandigheden, steeds kunnen worden bijgesteld, kunnen groeien, kunnen rijpen.

Wat gebeurt er nu met jonge mensen die opgroeien in een maatschappij die deze woorden en waarden voor zichzelf fundamenteel herdefinieert? Een maatschappij die de mogelijkheden om een eigen mening te vormen beperkt en het bijna onmogelijk maakt om zich los te maken van het zelf? Wat gebeurt er met de kinderen en jongeren die in dit verhitte klimaat voortdurend worden omringd door – steeds nieuwe – angsten?

“3-G regel” – getest, gevaccineerd, hersteld is de toegangsbeperking tot de meeste openbare beperkingen in de komende winter. Geen bezoek aan ziekenhuizen of zorginstellingen,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: