Een paar zwaaien te veel

een-paar-zwaaien-te-veel

05-10-21 06:00:00,

Een gastbijdrage van Charlef Brantz.

Heeft U ooit de term “greenwashing” gehoord? Nee? Het is zoiets als witwassen. Ik las die term voor het eerst in een 29 september 2021 artikel van Ines van Bokhoven op de website OpinieZ waarin zij Alexander Pohl een en jonge bankier met diploma’s in civiele techniek en milieukunde, in een film van Marijn Poels citeert.

Pohl legt in die film de betekenis van dat woord uit: het is een ijsberg: er steekt een klein, groen topje boven het water uit, maar onder het wateroppervlak zit de smerige, zwarte berg verscholen. Als bedrijven maar doen alsof ze ‘groen’ zijn, dan kan men met heel wat wegkomen en ze krijgen er ook nog subsidie voor. Waarom? Omdat de nadruk wordt gelegd op het kleine stukje dat goed gaat: windenergie is groen, is betaalbaar, betrouwbaar en hernieuwbaar.

Pohl is jarenlang werkzaam geweest in de bankenwereld en keerde dat wereldje de rug toe. Tijdens zijn verblijf keurde hij de sponsoring goed voor allerlei klimaat-gerelateerde projecten. Vooral windparken. Totdat hij ontdekte hoe groot de corruptie was en hoe, met de ruimte die wordt geboden door overheid, justitie en politie, bedrijven het geld gebruikten om er nog meer winst mee te maken. In de naam van klimaatproblemen. In de film van Marijn Poels schetst Pohl hoe de groene maffia in Zweden te werk gaat, hoe de in het nauw gebrachte burger monddood wordt gemaakt en hoe niet-groen, energie opgewekt door windturbines daadwerkelijk is. Hij heeft het allemaal aan den lijve moeten ondervinden.

Productie, vervoer en aanvoer zijn niet groen

Wat in veel beschouwingen in de marge genoemd wordt of zelfs genegeerd wordt is het feit dat voor de bouw van windturbines de schaarse grondstof neodymium voor de magneet in de motor nodig is. Niet alleen bepaalt de mate van schaarsheid de prijs voor dat metaal en dus de kosten per windturbine, maar het is nog steeds onduidelijk wat er gebeurt als dat metaal niet meer in die mate voorhanden is of door de groei van de energiebehoefte meer windturbines gebouwd moeten worden of door het bereiken van de LOT (Life of Type) meer en sneller turbines vervangen moeten worden. Het meest gebruikte zware metaal dat in de bouw van windmolens wordt verwerkt is kobalt.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: