Fanatieke vaccineerder-arts na ‘korte ernstige ziekte’ overleden – “Ik zal proberen te vaccineren wat gevaccineerd kan worden”

fanatieke-vaccineerder-arts-na-‘korte-ernstige-ziekte’-overleden-–-“ik-zal-proberen-te-vaccineren-wat-gevaccineerd-kan-worden”

05-10-21 03:40:00,

Vaccineerder Dr. Lucas is nu dood. In een artikel geeft hij duidelijk zijn mening over de COVID-19 vaccinatie: “Er zullen nooit overschotten overblijven. We zullen elke dosis vaccineren. Al moeten we op de parkeerplaats staan en roepen: ‘We hebben nog vaccin!’, er gaat geen vaccin in de prullenbak!” schrijft Corona-blog.net.

#KurzeSchwereKrankheit (#Korteernstigeziekte)

Uit een artikel van 14 april blijkt dat de huisartsenpraktijk van Poppenbüttel, onder leiding van dokter Stefan Lucas, aan de inentingscampagne zal deelnemen. Naar verluidt kloppen patiënten zelfs aan de deur om gevaccineerd te worden. In het artikel spreekt ook dokter Stefan Lucas zich uit voor de COVID-19 vaccinatie met de volgende woorden:

“Uiteindelijk is iedereen zeer geëngageerd omdat we beseffen dat we voor een wereldwijde pandemie staan en wij degenen zijn die er iets aan kunnen doen. En natuurlijk heeft iedereen de bereidheid om verder te gaan en te doen wat nodig is. We kunnen meer doen, en we zullen graag meer doen.” – Dr. Lucas op het nieuwsportaal Heimatecho op 14 april 2021

Het mediaportaal Heimatecho stelt de volgende vraag aan de twee vaccinatoren van de artsenpraktijk in Poppenbüttel: “Als u meer vaccin had – zou u dan ook op vrijdagmiddag of in het weekend vaccineren?”

Dr. von der Lippe:

“Het concept moet op lange termijn duurzaam zijn voor de praktijk en ook voor de assistenten. Momenteel vaccineren wij al buiten de normale kantooruren en moeten wij kracht en tijd blijven vrijmaken voor de verzorging van al onze patiënten. Wij zijn al maanden bezig ons aan de nieuwe eisen aan te passen, soms op zeer korte termijn. Men zou nu heldhaftig kunnen zeggen: Ja! We doen het allemaal. Maar in zes weken is het aantal verdubbeld. De mensen die voor het eerst vaccineren krijgen gezelschap van mensen die de tweede vaccinatie nodig hebben! Persoonlijk, bereid ik me voor op de lange termijn…”

Dr. Lucas:

“Ik ben het er niet helemaal mee eens: ik zal proberen te vaccineren wat gevaccineerd kan worden. Dat is de enige uitweg uit de pandemie. En als we de kans krijgen, moeten we dat doen. Ik zal proberen er een meerderheid voor te krijgen.”

Zijn er nog overschotten? Zo ja, wat doet u er dan mee?

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: