Over de dringende ontkrachting van het systeem van alomvattende heerschappij door enkelen

over-de-dringende-ontkrachting-van-het-systeem-van-alomvattende-heerschappij-door-enkelen

05-10-21 05: 42: 00,

Wij zijn er thans getuige van hoe de verouderde, almachtige autoritaire staat zich, ondanks zijn democratisch vernisje, heeft ontwikkeld tot de totalitaire heerser over alle menselijk leven en de liberale grond- en mensenrechten tot speelbal heeft gemaakt van de op macht beluste willekeur van enkelen. De verlossing van de vrije mens kan alleen voortkomen uit een omkering van het denken. De vrije mens moet zich niet onderwerpen aan de macht van de staat, maar de staat moet gevormd worden naar de behoeften van de vrije mens.

Eeuwenlang heeft de staat, als een stelsel van boven de mens verheven autoriteiten, bijna alle terreinen van het menselijk leven op een voogdijachtige manier gereguleerd en bepaald. Dit is niet veranderd door de democratie, waarin men schijnbaar alleen de voogden kan kiezen, wat echter niets verandert aan de voogdij. Deze machtsstaat is voor de mensen een natuurlijke gewoonte en voor de wetenschappen is het als het ware een door de natuur, zo niet door God, gegeven organisatie, die, hoewel zij altijd voor verbetering vatbaar is, fundamenteel noodzakelijk blijkt om het maatschappelijk leven ten bate van de mensen uit een soort hogere wijsheid te ordenen en te sturen.

De staat is echter geen door de natuur tot stand gebrachte organisatie, maar door de mensen gemaakt. Iedereen weet dit in principe, maar toch behandelen staatswetenschappen, sociologie en politieke wetenschappen het strikt volgens de methode van de natuurwetenschap, als een natuurlijke structuur die gevonden is,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: