Weigert Mongolië een niet-permanente zetel in de VN-Veiligheidsraad?

weigert-mongolie-een-niet-permanente-zetel-in-de-vn-veiligheidsraad?

05-10-21 01: 58: 00,

Op september 23 nam de president van Mongolië, Ukhnaagiin Khürelsükh, deel aan een voltallige zitting van de Algemene Vergadering van de VN, waarin hij het standpunt van Mongolië uiteenzette over diverse actuele vraagstukken op het gebied van de internationale betrekkingen.

In zijn toespraak ging hij met name in op het thema van de samenwerking tussen Mongolië en de Verenigde Naties. Hij wees erop dat,

“door toe te treden tot de VN in 1961, Mongolië zijn onafhankelijkheid en soevereiniteit heeft veiliggesteld, en een volwaardig lid is geworden van de wereldgemeenschap. Vandaag viert het Mongoolse volk de zestigste verjaardag van de toetreding van zijn land tot de VN.”

Wat de praktische samenwerking met de Verenigde Naties betreft, benadrukte de Mongoolse president dat Mongolië in 1992 zijn grondgebied op het gebied van vrede en veiligheid tot kernwapenvrije zone had verklaard en zich onvermoeibaar inzet om deze status tot op de dag van vandaag te handhaven. Mongolië streeft ernaar gebruik te maken van zijn strategische geografische positie door een doorgangsroute te worden tussen Azië en Europa.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: