Het einde van een sprookje

het-einde-van-een-sprookje

06-10-21 03: 00: 00,

De druk op de ongevaccineerden blijft toenemen. Niet alleen worden zij geweerd uit cafés, restaurants en culturele evenementen, waarbij de beruchte 3G-regel binnenkort op al deze plaatsen van toepassing zal zijn, terwijl tegelijkertijd voor tests, die vroeger gratis waren, moet worden betaald. Nee, voeg daaraan toe dat de werkgeversorganisatie aandringt op een duidelijke regeling om werkgevers toe te staan naar de vaccinatiestatus van hun werknemers te vragen.

Ook wordt gesproken over een 3G-regel voor werknemers. Dit voorstel, dat is ingediend door IG Metall, heeft veel bijval gekregen van de Groenen en de FDP. Daarnaast zijn er nog een aantal andere verontrustende ontwikkelingen die erop gericht zijn de niet-gevaccineerden elementaire rechten te ontzeggen. Zij worden juridisch en sociaal gedegradeerd tot tweederangsburgers.

Het is dus tijd om de zin van deze ontwikkelingen eens nader te bekijken. Daarbij miskent men hoe twijfelachtig het bestaan is van een “epidemische noodsituatie van nationale omvang”, gaat men voorbij aan het feit dat PCR en antigeentests vrijwel geen betekenis hebben, aan de volslagen stompzinnigheid van de fixatie op een nietszeggende “incidentiewaarde” en ook aan de volslagen verdraaiing van de begrippen “gezondheid” en “ziekte”. Want zelfs als men zich uitsluitend beweegt binnen het intellectueel zeer beperkte heersende narratief, de hele krankzinnigheid die in dit land plaatsvindt,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: