QUAD en AUKUS, twee parallelle blokken tegen China

quad-en-aukus,-twee-parallelle-blokken-tegen-china

06-10-21 07: 10: 00,

Het is nu tien jaar geleden dat de regering van Barack Obama Azië in het centrum van haar veiligheidsstrategie plaatste. Obama stelde dat Azië belangrijker was geworden dan andere delen van de wereld, omdat een groeiend deel van het mondiale economische product daar tot stand kwam en Azië in de 21 waarschijnlijk het centrum van de wereldeconomie zou worden. Eeuw zal Azië waarschijnlijk het centrum van de wereldeconomie worden. Obama’s pivot naar Azië is een diplomatieke, economische en militaire strategie die erop gericht is de Amerikaanse dominantie ook in Azië te verzekeren. Van meet af aan was de “pivot to Asia” in het bijzonder gericht op China, dat economisch steeds sterker en politiek steeds assertiever is geworden. Joe Biden begeleidde dit beleid als vice-president in de Obama-regering. En nu lijkt hij meer dan ooit vastbesloten om van de “pivot to Asia” zijn grootste prioriteit op het gebied van het buitenlands beleid te maken. Door Marco Wenzel.

Om het zwaartepunt van het Amerikaanse buitenlands beleid te maken tot het waarschijnlijke nieuwe centrum van de economie van de 21.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: