Advocaat Bart Maes maakt zich zorgen over rechtstaat – Café Weltschmerz

advocaat-bart-maes-maakt-zich-zorgen-over-rechtstaat-–-cafe-weltschmerz

07-10-21 06:36:00,

Gisteren stelde de voorzieningenrechter in Den Haag de Staat in het gelijk inzake het gebruik van het coronatoegangsbewijs. De advocaten Bart Maes en Elke Lenting hadden een zaak aangespannen tegen de Staat omdat ze menen dat de coronapas “onwettig, strafbaar en discriminerend” is. Bij Blckbx tv reageert Maes op het vonnis: “Ik vraag me af of dit vonnis wel geschreven is bij de rechtbank, of bij het ministerie van Volksgezondheid.”

Maes gaat in de studio van Flavio Pasquino in op de uitspraak van de rechter. Zie hier en hier voor een beschrijving van de aanleiding en afwikkeling van de rechtszaak. Samengevat: “De staat heeft op grond van de Nederlandse grondwet en internationale verdragen de taak om passende maatregelen te nemen ter bevordering van de volksgezondheid en teneinde epidemische, endemische en andere ziekte zoveel mogelijk te voorkomen. De vraag of en zo ja welke maatregelen de staat moet treffen ter bestrijding van het coronavirus en of deze proportioneel en subsidiair zijn, vergt primair een politieke afweging.

Het kabinet mag in beginsel afgaan op de adviezen van het OMT, waarvoor ook het parlement wordt geïnformeerd. Niet voor niets is het OMT verantwoordelijk voor het tot stand komen van het best mogelijke, professionele advies over de te nemen crisismaatregelen. De civiele rechter – en zeker de rechter in kort geding – moet zich daarom terughoudend opstellen bij de beoordeling van de keuzes die de Staat binnen de grenzen van zijn beoordelings— en beleidsvrijheid maakt”.

De aanklager van Maes Law bespreekt diverse aspecten die volgens hem een rol hebben gespeeld in de rechtsgang. Hij noemt de ‘”Staat in de Staat.” Daarmee doelt hij op meerdere adviesorganen zoals OMT, BAO, WHO, ECDC en SCP. De adviezen van de genoemde instituten worden volgens de advocaat allemaal overgenomen door Hugo de Jonge. De rechtbank beoordeelt dat als juist: “Niet voor niets is het OMT verantwoordelijk voor het tot stand komen van het best mogelijke professionele advies over de te nemen crisismaatregelen. De civiele rechter moet zich daarom terughoudend opstellen.”

Volgens Maes ontstaat er zo een situatie van “Het OMT adviseert WC-eend, en Hugo de Jonge gebruikt WC-eend.”

In de toelichting bij Blckbx wordt ook de tijdelijkheid van de maatregelen besproken. Maes twijfelt aan de tijdelijke intenties van het beleid. Hij onderbouwt dit onder meer door te verwijzen naar een vacature voor een Senior projectmanager implementatie coronatoegangsbewijzen.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: