De Anthony Fauci Quiz: Hoeveel Amerikanen heeft Gnome, M.D., naar verluidt vermoord?, door Ilana Mercer

de-anthony-fauci-quiz:-hoeveel-amerikanen-heeft-gnome,-md.,-naar-verluidt-vermoord?,-door-ilana-mercer

07-10-21 04: 00: 00,

BlogviewIlana Mercer Archief

The Anthony Fauci Quiz: How Many Americans Did Gnome, M.D., Allegedly Kill?


Bookmark Toggle AllToCAdd naar bibliotheekVerwijderen uit bibliotheek – B

Zoek Tekst Hoofdlettergevoelig Exacte Woorden Inclusief Commentaar

    Denk je dat je alles al gehoord hebt over medicus Anthony Fauci? Nou, er zijn een paar dingen die je nog niet weet over de dwaze Fauci. Dat komt omdat alle andere nieuwsanalisten, links en rechts, een agenda hebben. Hard Truth, met David Vance en ondergetekende, heeft maar één agenda: onverbloemde, onpartijdige waarheid.

    Tussen 5 maart en 5 april, 2020, 10,598 stierven Amerikanen aan Covid-19 (zie: https://covidtracking.com/data/national/deaths ),

    ” Lees verder

    %d bloggers liken dit: