‘Fossil Banks No Thanks’ eist dat banken financiering fossiele brandstoffen stopzetten vóór Klimaattop Glasgow

‘fossil-banks-no-thanks’-eist-dat-banken-financiering-fossiele-brandstoffen-stopzetten-voor-klimaattop-glasgow

07-10-21 06:00:00,

210+ Groepen steunen dringende oproep tot actie.

Naarmate de klimaatconferentie van Glasgow nadert, wordt de klimaathysterie van de NGO’s en de media weer een tandje hoger gezet. Lees en huiver.

Auteur: Maaike Beenes.

Vertaling: Martien de Wit.

Banken moeten concrete stappen aankondigen om hun steun aan de kolen-, olie- en gasindustrie te beëindigen vóór de klimaattop in Glasgow (COP26), of directe verantwoordelijkheid dragen voor de verdere escalatie van de klimaatcrisis, zo staat in een open brief die BankTrack en partners deze week hebben verstuurd, met de steun van 210 groepen van over de hele wereld.

De brief, die naar de CEO’s van de 60 grootste banken ter wereld werd gestuurd, roept de bankpresidenten op om persoonlijke moed en leiderschap te tonen door hun instellingen af te wenden van de fossiele-brandstofindustrie die aan de basis ligt van de klimaatcrisis. (1)

Deze 60 banken hebben tussen 2016 en 2020 samen meer dan 3,8 biljoen dollar verstrekt aan de fossiele-brandstofindustrie, waarbij bijna 1,5 biljoen dollar naar de ondersteuning van de top-100 bedrijven gaat die de productie en infrastructuur van fossiele brandstoffen nog steeds uitbreiden. (2)

Het onlangs gestarte ‘Fossil Banks No Thanks‘ platform, geleid door BankTrack, eist dat banken alle bestaande financiering voor fossiele brandstoffen afbouwen volgens een tijdschema dat is afgestemd op het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5°C, met inachtneming van de mensenrechten, waaronder de rechten van de inheemse bevolking. (3) Deze eisen worden gesteund door meer dan 210 organisaties uit 39 landen. Concreet roept de campagne banken op om:

1 Onmiddellijk een einde te maken aan alle financiering voor uitbreidingsprojecten op het gebied van fossiele brandstoffen en voor alle bedrijven die de winning van fossiele brandstoffen en infrastructuur uitbreiden, langs de hele waardeketen van fossiele brandstoffen;

2 Plannen te publiceren om alle lopende financiering voor projecten en bedrijven die fossiele brandstoffen gebruiken geleidelijk stop te zetten, volgens een tijdschema dat is afgestemd op het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5°C, te beginnen met steenkoolwinning en steenkoolenergie, alsook projecten en bedrijven die actief zijn in teerzandolie, Arctische olie en gas, offshore olie en gas, gefrackte olie en gas, en LNG;

3 Alle bestaande klanten te verplichten om plannen te publiceren voor het stopzetten van hun activiteiten op het gebied van fossiele brandstoffen volgens een tijdschema dat is afgestemd op 1,5°C;

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: