Tegen elke prijs

tegen-elke-prijs

07-10-21 11: 00: 00,

Naar mijn mening moet in de eerste plaats elke wet die de vrijheid van het individu beperkt radicaal worden verworpen, omdat zij de grondslagen van onze grondwet, waarin de menselijke waardigheid en het recht op zelfbeschikking als hoogste waarden worden beschouwd, aantast. Wij zijn echter verbaasd te zien waartoe dit kan leiden wanneer, onder het voorwendsel de ander te willen beschermen, deze vrijheid van het individu in ketenen wordt gelegd.

Zo falen de controlemechanismen van een democratisch georiënteerd systeem en kunnen zij met een handzwaai onder het mom van een noodsituatie worden opgeschort, indien een kartel van machthebbers dit wenselijk acht. Zo maakt de synchronisatie van de controle-instanties het mogelijk om grondrechten die oorspronkelijk als niet-onderhandelbaar werden beschouwd op te schorten op basis van een nooddecreet (1) en aldus de illusie van het bestaan van een democratische staat bloot te leggen.

Wij mogen dit niet toestaan, want het leidt ons – zoals wij allen op dit ogenblik pijnlijk ondervinden – regelrecht naar het totalitaire fascisme, dat zijn grimas eens te meer laat zien, onder meer in de vorm van massale discriminatie van gezonde mensen, in dit geval mensen die zich niet willen laten vaccineren, die alleen maar aandringen op hun fundamentele recht op de integriteit van hun eigen lichaam.

De laatste twintig maanden hebben op een brutale en onverbiddelijke manier de ondoeltreffendheid en de weerloosheid blootgelegd van de grondwettelijk verankerde scheiding der machten tegenover een corrupte regering en financiële kartels,

” Lees verder

%d bloggers liken dit: