UvA helemaal woke met dekolonisatie-toolkit – Café Weltschmerz

uva-helemaal-woke-met-dekolonisatie-toolkit-–-cafe-weltschmerz

07-10-21 09:36:00,

De UvA biedt vanaf deze week een gereedschapskist aan ‘om jezelf of de universiteit te dekoloniseren.’ Daarmee moeten perspectieven naast de Westerse rationaliteit zichtbaar worden. Die kan namelijk niet langer meer als enige en superieure kader gelden vinden de samenstellers. Dat ‘vertaalt zich in adviezen om de mensen boven je herhaaldelijk onder druk te zetten.’

In het Amsterdamse universiteitsblad Folia leggen Janissa Jacobs en Alfrida Martis uit wat de bedoeling is van hun gereedschap voor bewustwording. De teamleden van het Chief Diversity Officer Team spreken over het bouwen aan diversiteitsgeletterdheid.

Het proces van dekolonisatie is opgebouwd in stappen. Allereerst moet de deelnemer op weg naar gedekoloniseerde geletterdheid weten waar hij staat en waar hij vandaan komt. Daarbij krijgt de discipel tips om zich in te lezen en te verdiepen door te verwijzen naar muziek, boeken en series.Na de eerste stap moet er ook actie ondernomen worden. Dat kan echter niet alleen: ‘We doen geen beroep op individuele verantwoordelijkheid, maar op collectieve verantwoordelijkheid,’ zeggen Jacobs en Martis.

Het individu heeft echter wel een taak binnen het grotere geheel. Docenten kunnen elkaar aanmoedigen om mee te doen aan workshops en hun leidinggevenden door middel van formele en informele strategieën onder druk zetten om actieplannen op te stellen. Studenten kunnen hun docenten aanmoedigen om het lesmateriaal diverser te maken en docenten kunnen hun leidinggevenden aanmoedigen om de curricula te verrijken met niet-westers en niet-eurocentrische bronnen en auteurs.

Het wekt misschien de indruk dat het curriculum met deze maatregelen een flinke duw in bepaalde richting krijgt, maar de diversiteitsmedewerkers zien dan anders. Want als elk vak toch al elk jaar geëvalueerd wordt met alle docenten en een coördinator, waarom zou je dan niet EDI-overwegingen (equity, diversity & inclusion) meenemen? vraagt Martis zich hardop af.

Diversiteit en inclusie stopt wat Jacobs en Martis niet bij de maatschappijwetenschappen: ‘Elk onderzoeksgebied gaat uiteindelijk over de mens en de maatschappij,’ stellen ze.

De ontwikkeling op de UvA valt niet bij iedereen even goed. Harm Beertema, Onderwijswoordvoerder en Tweede Kamerlid voor de PVV, sluit zich aan bij het commentaar van Rob Hoogland: ‘Wokeness, de triomf der achterlijkheid.’

Wokeness: ‘De triomf der achterlijkheid’ https://t.co/9nPX4fIORp #telegraafpremium via @Telegraaf

— Harm Beertema (@harmbeertema) October 6,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: