Zendingverspreiden www.kla.tv/20112

zendingverspreiden-wwwkla.tv/20112

,

Via doelgerichte chaos naar de Nieuwe Wereldorde – een analyse door Ernst Wolff

07.10.2021 | www.kla.tv/20112

Via doelgerichte chaos naar de Nieuwe Wereldorde – een analyse door Ernst Wolff Sinds 2019 vindt jaarlijks in augustus de “Summer WEFF-Davos” (= Wachstum Erde Frieden Freiheit) (“Zomer WEFF-Davos” (= Groei Aarde Vrede Vrijheid) plaats in de timmerwerkplaats Künzli in Davos. Het is een antwoord op de jaarlijkse conferentie van het World Economic Forum (WEF) in Davos. De conferentie, die gratis is, heeft vooral tot doel licht te werpen op de oorzaken van verschillende mondiale ontwikkelingen en manieren aan te geven om de wereld positief te veranderen. Daarbij komen kritische stemmen aan het woord, die in de waarste zin de ogen openen. Één van deze kritische stemmen op de WEFF-zomer van Davos van dit jaar was de bekende financiële deskundige Ernst Wolff. In zijn lezing met als titel: “De volgende financiële wereldcrisis – een enorme kans voor de mensheid?” analyseerde hij de wereldwijde ontwikkelingen sinds het uitbreken van covid-19. Met het oog op de deprimerende ontwikkelingen en vooruitzichten die in de lezing werden belicht, werkte hij echter precies uit, waarom deze crisis ook een enorme kans voor de mensheid betekent. Aan het eind van de lezing komt hij tot de volgende conclusie: “In deze uitzonderlijke situatie moeten we gewoon kalm blijven, consequent alle leugens aan het licht brengen en zo de mensen stukje bij beetje laten zien waarom en door wie ze om de tuin worden geleid. Als we dat doen […] kunnen we niet alleen de huidige problemen oplossen, maar mogelijk iets veel groters tot stand brengen – namelijk […] het roer van de wereldgeschiedenis omgooien en zo de deur openen naar een nieuw tijdperk!” Kijkt u zelf maar… http://www.youtube.com/watch?v=u70FHw_3y1Q (YouTube-Kanal des CWL) (respectievelijk homepage, waar op de afzonderlijke voordrachten kan worden geklikt): https://cwl-live.ch/weff-2021-davos-einzelne-vortraege/

van hag.

Via doelgerichte chaos naar de Nieuwe Wereldorde – een analyse door Ernst Wolff

uitzending en toebehoren in de gewenste kwaliteit downloaden:

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: