Gekromde rechtspraak

gekromde-rechtspraak

08-10-21 05:58:00,

Gelezen 130

Iedere leek weet dat rechters zich blind en doof moeten houden en voor de meest ultieme vorm van rechtvaardigheid dienen te strijden. Ze bezitten immers een weegschaal, die tot een nano-deeltje precies aangeeft of de schaal van de verdachte gaat dalen dan wel stijgen. Pas dan kijkt de rechter, op basis van alle beschikbare feiten wat zijn evenwichtig en onafhankelijk oordeel zal zijn.

Dan kijkt de magistraat in zwarte toga met witte bef of de verdachte wordt vrijgesproken, of juist niet en welke straf daarbij hoort. En dat mag niet afhangen van de luim van de dag, het drankgebruik van de dag ervoor of de slepende echtelijke problemen. Het vonnis in Leeuwarden moet exact gelijk zijn aan dat in Maastricht indien het vergelijkbare vergrijpen betreft.

In art. 2 staat over de eed van rechters: ‘Alvorens zijn ambt te aanvaarden, moet iedere rechter in openbare zitting de eed afleggen, dat hij zijn functie zal uitoefenen in volkomen onpartijdigheid en geheel overeenkomstig zijn geweten en dat hij niets van het geheim der beraadslagingen openbaar zal maken’. Daarbij moet een rechter in spé gedachtenloos deze voorgekauwde zin uitspreken: Ik zweer/beloof dat ik trouw zal zijn aan de Koning, en dat ik de Grondwet en alle overige wetten zal onderhouden en nakomen. Let wel: volkomen onpartijdig en ook nog eens overeenkomstig zijn geweten.

Op de voorpagina van het AD van vrijdag 8 oktober stond letterlijk: ‘Rechters zaten fout in toeslagenaffaire’, voorafgegaan door een iets kleinere bovenkop: ‘Steevast kant Belastingdienst gekozen’.

Nou zijn dit teksten van een msm krantenredactie, dus niet van een prominente jurist. Maar waarom schrikt hier al lange tijd niemand meer van? Dit zou verdorie juist een reden kunnen zijn massaal gerechtsgebouwen te bezetten en lukraak rechters in hechtenis te nemen. (Ja lukraak en dat ga ik verderop verklaren!)

Want is dit echt  nieuw nieuws, of is dit een herhaling van zetten, m.n. ook in andere zaken behalve deze affaire? Is dit een incident of eerder structureel? Dit is uiteraard een retorische vraag en iedereen weet waarom. Immers, rechters zijn niet blind, niet doof en missen tijdens veel grote zaken waar de overheid bij betrokken is ook nog eens hun geweten. Mensen zonder geweten worden psychopaten genoemd. Dit is niet als scheldwoord bedoeld, maar duidt op een psychische aandoening,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: