Infrarood en albedo

infrarood-en-albedo

08-10-21 06:00:00,

Hoe zit het met de warmtestraling van bossen?

Een gastbijdrage van Marleen Roelofs.

Iets meer dan twee jaar geleden was er veel ophef over het planten van mogelijk een miljard hectare extra bomen (Bastin et al. 2019). Dat zou ongeveer 200 gigaton CO2 uit de lucht halen.

Daar is veel kritiek op gekomen. Er moet dan namelijk over en weer gediscussieerd worden tussen klimatologen en andere wetenschappers over de mogelijke fouten in redeneringen. Klimaatonderzoekers zoals Pep Canadell, Zeke Hausfather en Hans Custers stelden dat deze berekening te simpel was, omdat het CO2 dat door de extra bomen onttrokken werd aan de atmosfeer, eerst ook in evenwicht moest raken met de biosfeer en de oceanen, waardoor er uiteindelijk veel minder CO2 uit de atmosfeer gehaald zou worden als gedacht. Eigenlijk een vreemd argument want als dit evenwicht tussen atmosfeer en biosfeer/oceanen zo bepalend is, wat heeft het dan nog voor zin om een extreem kostbare transitie door te voeren wanneer alle moeite om CO2 in de atmosfeer te verlagen toch grotendeels gecompenseerd wordt door CO2 uit de oceanen en biosfeer.

Een heuse domper op het mooie idee van deze Zwitserse wetenschappers. Persoonlijk leek het mij een prachtig plan. Gelukkig is ook Jane Goodall, de biologe die haar leven gewijd heeft aan de studie van het sociale leven van de chimpansee, dezelfde mening toegedaan en zij is zojuist een campagne gestart voor het planten van een biljoen bomen.

Behalve de kritiek op de verkeerd berekende vermindering van CO2 in de atmosfeer, kwam er ook de kritiek dat bossen een laag albedo hebben en daarmee zonlicht zouden absorberen wat een negatief effect heeft op het klimaat (positive radiative forcing).

Albedo is per definitie de fractie van de zichtbare zonnestraling die weerkaatst wordt. Oceanen en bossen hebben een laag albedo van rond de 15% tot 20%, terwijl sneeuw rond de 80% tot 90% ligt al naar gelang de invalshoek van het zonlicht. Dit effect zou vooral merkbaar zijn in de noordelijke streken, waar bomen bedekt met sneeuw minder albedo opleveren dan grond bedekt met sneeuw dat een zeer hoog albedo heeft.

Het zichtbare licht – het deel van het elektromagnetische spectrum dat door het menselijk oog kan worden gezien – bevindt zich tussen de golflengten 400-700 nm.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: