Russische reactie op uitwijzing van diplomaten uit de NAVO: “Dit is echte hypocrisie”

russische-reactie-op-uitwijzing-van-diplomaten-uit-de-navo:-“dit-is-echte-hypocrisie”

08-10-21 05: 25: 00,

Nato vs. Rusland

De NAVO heeft het aantal Russische diplomaten bij de Nato gehalveerd en een aantal Russische diplomaten het land uitgezet. Aangezien de NAVO tegelijkertijd spreekt over een dialoog met Rusland, moet men zich afvragen wie deze dialoog moet leiden als diplomaten worden uitgewezen. De Russische reactie was navenant duidelijk.

Nadat de NAVO het aantal bij de Russische diplomatieke vertegenwoordiging van de NAVO geaccrediteerde diplomaten had gehalveerd, kondigde NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg opnieuw aan:

“Wij zijn bereid een zinvolle dialoog met Rusland aan te gaan. Wij zijn bereid een vergadering van de NAVO-Rusland-Raad te beleggen.”

Alleen hoe kun je een dialoog voeren in de internationale politiek als er geen diplomaten zijn? Het zijn tenslotte diplomaten die geacht worden deze dialoog te voeren. Het aantal Russische diplomaten is nu gehalveerd tot tien. Maar hoe kunnen er zinvolle gesprekken worden gevoerd als er, gezien de veelheid aan onderwerpen, niet eens meer één Russische deskundige per onderwerp bij de NAVO kan worden geaccrediteerd?

” Lees verder

%d bloggers liken dit: