Blckbx – Coronapas mag blijven oordeelt rechter in de zaak Maes/Lenting tegen de overheid

blckbx-–-coronapas-mag-blijven-oordeelt-rechter-in-de-zaak-maes/lenting-tegen-de-overheid

08-10-21 10:15:00,

Op 06-10-21 werd bekend dat de rechter de eis van Maes/Lenting om de Coronapas op te schorten heeft afgewezen. In een monoloog van ca. 15 minuten reflecteert advocaat Bart Maes op de uitspraak.

In de beoordeling van het geschil was onder punt 4.1 te lezen:

“De staat heeft op grond van de Nederlandse grondwet en internationale verdragen de taak om passende maatregelen te nemen ter bevordering van de volksgezondheid en teneinde epidemische, endemische en andere ziekte zoveel mogelijk te voorkomen. De vraag of en zo ja welke maatregelen de staat moet treffen ter bestrijding van het coronavirus en of deze proportioneel en subsidiair zijn, vergt primair een politieke afweging. Het kabinet mag in beginsel afgaan op de adviezen van het OMT, waarvoor ook het parlement wordt geïnformeerd. Niet voor niets is het OMT verantwoordelijk voor het tot stand komen van het best mogelijke, professionele advies over de te nemen crisismaatregelen. De civiele rechter – en zeker de rechter in kort geding – moet zich daarom terughoudend opstellen bij de beoordeling van de keuzes die de Staat binnen de grenzen van zijn beoordelings— en beleidsvrijheid maakt”.

Met andere woorden: het OMT regeert ons.

 
In de video met mr. B.J. Maes wordt gerefereerd aan twee zaken waarvan we de bron willen geven:

1) het vonnis van de rechtbank

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Vordering-tot-opschorten-coronatoegangspas-afgewezen.aspx

2) de vacature voor een senior projectmanager implementatie coronatoegangsbewijzen.

https://www.itaq.nl/index.php/page/JobsRemote/command/detail/vid/658842/bb/1

Let wel, na de nodige aandacht is de vacature inmiddels aangepast waardoor het niet meer herleidbaar is. Hieronder zie je de tweet waarin de titel van de vacature niets onthuld. Gelukkig hebben wij voldoende IT kennis in huis om de verwijderde link alsnog op te takelen via een speciale tool. Bij deze de LINK die aantoont dat de overheid voornemens is, de corona-toegangsbewijzen voorlopig niet wil afschaffen.

 

Kort geding

Het kort geding had afgelopen dinsdag 28 september zitting bij de rechtbank Den Haag en BLCKBX verzorgde de livestream integraal met een omlijsting van Sietske Bergsma en Ghislen Nysten. De twee hebben presenteerden de uitzending waar ook Raisa Blommenstijn bij aansloot om extra toelichting te verschaffen.

Bekijk hier de livestream van het kort geding op 28 sept.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: