De opvoedkundige stijl van de federale regering

de-opvoedkundige-stijl-van-de-federale-regering

09-10-21 12: 00: 00,

Onderwijs is een van die zeldzame vakgebieden die waarschijnlijk nooit verouderd zullen raken. Het wordt gekenmerkt door een eeuwigdurend geschil over wat zogenaamd “goed” en “verkeerd” onderwijs is; een geschil dat waarschijnlijk zo oud is als het onderwijs zelf. Tegelijkertijd is wat op een bepaald moment als “juist” of “succesvol” onderwijs wordt beschouwd, onderhevig aan dynamische veranderingen, afhankelijk van waar iemand zich op de wereld bevindt en welke historische en culturele achtergronden daar bestaan. Wat op de ene plaats als “verkeerd” wordt beschouwd, kan elders wetenschappelijk verantwoord – ergo “juist” – blijken te zijn. Dit wijst erop dat onderwijs – in tegenstelling tot bijvoorbeeld gebieden van natuurwetenschap – historisch gezien een sterk normatief gebied was en nog steeds is.

Omdat de uitspraken die in de context van onderwijs worden gedaan altijd gebaseerd zijn op een subjectieve interpretatie, zijn de conclusies die in deze tekst worden getrokken dus als het ware niet vrij van subjectiviteit. Het doel van dit opstel kan dus niet zijn aanspraak te maken op de universele waarheid, maar hoogstens een zo goed mogelijk onderbouwd stukje waarheid naar voren te brengen. Om hierin te slagen zullen eerst de basisterminologie en -begrippen worden verduidelijkt en vervolgens in verband worden gebracht met het optreden van de staat tijdens de pandemie van het coronavirus.

” Lees verder

%d bloggers liken dit: