Redacteur ARD: “Ik kan niet langer zwijgen!”

redacteur-ard:-“ik-kan-niet-langer-zwijgen!”

09-10-21 08:06:00,

Gelezen 1.495

Ik doe niet meer mee aan deze scam!

In een open brief is een ARD-medewerker kritisch over anderhalf jaar coronaberichtgeving: Ole Skambraks werkt al 12 jaar als redactie en redacteur bij de publieke omroep.

We hebben de open brief van Ole vertaald:

Ik kan niet langer zwijgen. Ik kan niet meer stilzwijgend accepteren wat er al anderhalf jaar speelt bij mijn werkgever, de publieke omroep. In de statuten en staatsmediaverdragen zijn zaken als ‘balans’, ‘sociale cohesie’ en ‘diversiteit’ verankerd in de berichtgeving. Het tegenovergestelde wordt beoefend. Er is geen discussie en uitwisseling waarin alle delen van de samenleving zich kunnen bevinden.

Ik was van meet af aan van mening dat de publieke omroep precies deze ruimte zou moeten vullen: het bevorderen van de dialoog tussen voorstanders en critici, tussen mensen die bang zijn voor het virus en mensen die bang zijn hun grondrechten te verliezen, tussen corona-vaccinatievoorstanders en sceptici. Maar sinds anderhalf jaar is de ruimte voor discussie aanzienlijk kleiner geworden.

Wetenschappers die in de tijd voor Corona werden gerespecteerd en gewaardeerd, die ruimte kregen in het publieke debat, zijn ineens gek, aluhoedjes of Covidioten.

Als veel aangehaald voorbeeld wordt verwezen naar Wolfgang Wodarg.

Wolfgang Wodarg

Hij is een veelzijdige specialist, epidemioloog en jarenlang gezondheidspoliticus. Tot de coronacrisis zat hij ook in het bestuur van Transparency International.

In 2010 legde hij als voorzitter van de gezondheidscommissie in de Raad van Europa de invloed van de farmaceutische industrie op de varkensgrieppandemie bloot. Op dat moment kon hij persoonlijk zijn mening geven over de publieke omroep , sinds Corona is dit niet meer mogelijk.

Zogenaamde factcheckers hebben zijn plaats ingenomen en brengen hem in diskrediet.

Verlammende consensus

In plaats van een open gedachtewisseling werd er een “wetenschappelijke consensus” afgekondigd , die moet worden verdedigd. Iedereen die hieraan twijfelt en pleit voor een multidimensionaal perspectief op de pandemie verdient verontwaardiging en boosheid.

Dit patroon werkt ook binnen de redacties. Ik ben al anderhalf jaar niet meer met het dagelijkse nieuws bezig, waar ik heel blij mee ben. In mijn huidige functie ben ik niet betrokken bij beslissingen over welke onderwerpen worden geïmplementeerd en hoe. 

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: