Waarom hebben ze in hemelsnaam “Polyethyleen Glycol” – het actieve ingrediënt in antivries – in de Covid injecties gedaan?!

waarom-hebben-ze-in-hemelsnaam-“polyethyleen-glycol”-–-het-actieve-ingredient-in-antivries-–-in-de-covid-injecties-gedaan?!

09-10-21 11:16:00, Achtergrondfoto © EvelynGiggles (CC BY 2.0) 24. Gezien het feit dat op de etiketten van Comirnaty en BioNtech duidelijk staat vermeld dat de vaccinatie niet mag worden gegeven aan personen die allergisch zijn voor de ingrediënten. Heb ik opgemerkt dat een van de belangrijkste ingrediënten het Lipid Nanoparticle delivery system “ALC 1035” in de Pfizer injecties is (twee bijlagen, gemarkeerde delen), schrijft Dr. Luitenant Kolonel Theresa Long.

De vierde bijlage is het toxiciteitsrapport over ALC-1035, dat tussen de 30-50% van de totale ingrediënten omvat.3 Het Veiligheidsinformatieblad, (Bijlage B) voor dit primaire ingrediënt vermeldt dat het categorie 2 is onder de OSHA HCS regelgeving (21 CFR 1910) en bevat verschillende zorgwekkende waarschuwingen, inclusief maar niet beperkt tot:

  1. Zoek medische hulp als het in contact komt met uw huid.
  2. Bij inademing en moeilijke ademhaling: cardiopulmonale reanimatie toepassen.
  3. Evacueer bij morsen in het milieu.
  4. De chemische, fysische en toxicologische eigenschappen zijn nog niet volledig onderzocht
  5. Voorzichtig: product is niet volledig gevalideerd voor medische toepassingen. Uitsluitend voor gebruik in onderzoek.

25. Ook in andere rapporten en wetenschappelijke artikelen wordt vermeld dat dit specifieke ingrediënt nog nooit bij mensen is gebruikt.4 Voor alle duidelijkheid: een van de vermelde primaire ingrediënten van deze injecteerbare middelen is Polyethyleenglycol (“PEG”), dat een derivaat is van ethyleenoxide. Polyethyleenglycol is het actieve bestanddeel van antivries. Hoewel het moeilijk te geloven is dat dit een sleutelingrediënt in deze vaccins is, zou het het verhoogde cardiovasculaire risico voor gebruikers van de BioNTech- of Comirnaty-injecties kunnen verklaren. Ik kan niet ontdekken welke vorm van alchemie Pfizer en de FDA hebben ontdekt die van antivries een gezond geneesmiddel voor het menselijk lichaam zou maken. Anderen lijken het met mij eens te zijn blijkens recente wetenschappelijke studies die een groep van 57 artsen en wetenschappers ertoe hebben aangezet op te roepen tot een onmiddellijke stopzetting van het vaccinatieprogramma.5 Kortom, dit antivries ingrediënt wordt voor het eerst getest in injecteerbare producten voor de mens. Volgens de gegevens van VAERS, die zelf toegeven, een onderrapportage geven die wel 100 keer lager ligt dan de werkelijke ongewenste bijwerkingen, zijn er alleen al meer dan 600.000 Amerikaanse gedocumenteerde ernstige bijwerkingen (die medische verzorging vereisen) en meer dan 13.000 sterfgevallen die rechtstreeks verband houden met dit specifieke vaccin.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: