Hogere sterfte in Nederland?

hogere-sterfte-in-nederland?

10-10-21 10:18:00,

De sterfte zou in Nederland sinds het voorjaar hoger zijn dan in voorgaande jaren in dezelfde periode. Uit onderzoek (bron: CBS) blijkt dat dit inderdaad het geval is. Met uitzondering van een zeer warme week in 2019 en in 2020, is het aantal overledenen per week de hele periode van week 21 tot en met week 39 hoger dan de voorgaande jaren 2017 tot en met 2020. Ja, zelfs hoger dan in 2020. De overheid is ons een antwoord schuldig waarom dit zo is. Wat zijn de doodsoorzaken? Waren de gestorvenen wel of niet gevaccineerd? Als wij hierover niet zouden worden geinformeerd, dan blijft de overheid ernstig in gebreke. Vanzelfsprekend volstaat het niet om met kwalitatieve, niet verifieerbare uitspraken te komen, waar deze overheid erg bedreven in is, maar met goed onderbouwde conclusies, gebaseerd op onderzoek. Graag op korte termijn, want dan kunnen de nodige maatregelen worden genomen, voordat er een verdere ontsporing plaatsvindt.

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: