Leven op aarde voor ‘dummies’

leven-op-aarde-voor-‘dummies’

11-10-21 06:00:00,

Futalognkosaurus.

Een gastbijdrage van Gido Tulleken.

De mens, homo sapiens en alle levende dieren op de wereld hebben zuurstof nodig om te leven. Zuurstof (O2) is nodig om het voedsel dat mensen en alle dieren tot zich nemen te verbranden en de stofwisseling in stand te houden. Tijdens de verbranding van voedsel wordt zuurstof ingeademd, gedeeltelijk omgezet in kooldioxide CO2 en daarna weer uitgeademd. Voedsel is nodig om koolstof (C) tot ons te nemen, om zodoende de verbranding te kunnen waarborgen. Alle mensen en dieren ademen dus zuurstof in om voedsel te verbranden (oxideren), zodat energie vrijkomt om de activiteiten van de mensen en de dieren te bewerkstelligen. Als mensen en dieren stoppen met ademen stopt de verbranding en gaan de mensen en dieren dood. Als mensen en dieren stoppen met voedsel tot zicht te nemen, gaan ze ook dood. Voedsel bestaat voor het grootste deel uit koolstofverbindingen, die omgezet worden in CO2 bij de verbranding in het lichaam van de mensen en alle dieren.

Hogere planten, de meeste algen, fytoplankton en sommige bacteriën, hebben licht, water en kooldioxide (CO2) nodig om te kunnen ademen. Bij het ademen wordt CO2 uit de lucht omgezet in koolstof (C), zuurstof (O2) en glucose (suikers). Dit heet fotosynthese. De koolstof wordt opgeslagen in de planten, zodat zij hiermee kunnen groeien en de glucose wordt gebruikt om voedingsstoffen uit de lucht of water en de grond te kunnen opnemen voor verdere groei. Fytoplankton in de oceanen is de grootste primaire producent van zuurstof op aarde. Zodoende is fytoplankton ook de grootste opnamebron van CO2 uit de atmosfeer.  Zelfs groter dan alle planten en bossen op de planeet.

Alle levende wezens, planten en dieren zijn afhankelijk van deze fotosynthese. Al het voedsel voor mensen en alle dieren op aarde komt voort uit fotosynthese van planten, algen, fytoplankton en sommige bacteriën. Als de fotosynthese stopt, dan sterven alle planten en in het vervolg ook alle mensen en dieren. Een dode planeet zal het gevolg zijn.

Graag wil ik een sprong maken in de geschiedenis. Ongeveer 70 miljoen jaar geleden, voor de uitroeiing van alle dinosauriërs door de grote meteoriet die in Mexico op de aarde viel, leefden er erg grote dieren op de aarde. Een van de grootste landdieren was een plantenetende dinosauriër,

 » Lees verder

%d bloggers liken dit: